digitalizacia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia spúšťa nový online nástroj eLeniency

Európska komisia spúšťa nový online nástroj s názvom eLeniency, ktorého cieľom je uľahčiť podnikom a ich právnym zástupcom predkladanie vyhlásení a dokumentov v rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch.

V rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj konaní týkajúcich sa spolupráce v nekartelových prípadoch, už podniky a ich právni zástupcovia majú možnosť predkladať vyhlásenia a dokumenty (písomne aj ústne).

Nový nástroj eLeniency umožňuje podnikom a ich právnikom v takýchto konaniach predkladať vyhlásenia a podania online – ako súčasť žiadostí o zhovievavosť s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút, ako súčasť konaní o urovnaní, alebo v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch.

Znamená to, že podniky alebo ich právnici nebudú musieť prísť do priestorov Komisie, aby poskytli ústne vyhlásenia, ako to bolo doteraz.

Pokiaľ ide o žiadosti o zhovievavosť, používatelia nástroja eLeniency môžu priamo poskytnúť vyhlásenia podnikov a nahrať podporné dokumenty na vyhradený zabezpečený server Komisie. eLeniency sa môže takisto použiť aj na poskytnutie odpovedí na žiadosti o informácie v súlade s oznámením Komisie o zhovievavosti.

Pokiaľ ide o konania o urovnaní v prípadoch kartelov, prostredníctvom nástroja eLeniency sa môžu predkladať dokumenty, poskytovať pripomienky alebo uskutočňovať formálne podania Komisii v rámci konania o urovnaní.

Nástroj eLeniency sa môže používať na predkladanie vyhlásení podnikov, poskytovanie pripomienok alebo uskutočňovanie formálnych podaní Komisii, ak podnik spolupracuje v nekartelových prípadoch s cieľom potvrdiť porušenie článku 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Prístup k eLeniency je zabezpečený a obmedzený. Systém eLeniency poskytuje rovnaké záruky, pokiaľ ide o dôvernosť a právnu ochranu, aké sú poskytované v rámci tradičného postupu. Všetky údaje sa prenášajú zabezpečeným spôsobom a nedajú sa kopírovať ani vytlačiť.

Viac..  Rada Európy má obavy pri návrhoch slovenských zákonov o mimovládkach a RTVS

Vyhlásenia podnikov v zmysle oznámenia Komisie o zhovievavosti, ktoré sú podané cez eLeniency, sú chránené voči použitiu v občianskych súdnych sporoch rovnako ako v prípade ústnych podaní.

Záruky na zabezpečenie dôvernosti a právna ochrana sú objasnené na webovom sídle Komisie pre hospodársku súťaž a sú rovnocenné so zárukami aktuálne platnými pre ústny postup.

eLeniency je k dispozícii na https://eleniency.ec.europa.eu, a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Súvislosti

eLeniency je jedným z viacerých digitálnych online riešení podporovaných programom ISA2, ktoré sa budú postupne zavádzať v rokoch 2019 a 2020 s cieľom uľahčiť zasielanie dôverných dokumentov (platforma na výmenu eTrustEx), spracovávanie žiadostí o dôverné zaobchádzanie (eConfidentiality) a žiadostí o informácie (eRFI) v rámci konaní EÚ týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

Program ISA2 podporuje rozvoj digitálnych riešení pre modernizáciu verejných správ. Vyvinuté riešenia umožňujú orgánom verejnej správy, podnikom a občanom v Európe digitálne komunikovať, čo všetkým zúčastneným stranám ušetrí čas a náklady.

Použitie systému eLeniency je dobrovoľné. Podniky a ich právnici môžu naďalej, ak sa tak rozhodnú, predkladať vyhlásenia a podania v rámci aktuálne platného ústneho postupu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices