Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Rozvoj colnej spolupráce zlepší ochranu Európskej únie a jej občanov

Začiatok plenárnej schôdze Európskeho parlamentu bude venovaný aj možnostiam ďalšieho rozvoja colnej spolupráce medzi členskými krajinami Európskej únie. Ide o program s názvom Colníctvo, počas trvania nadchádzajúceho viacročného finančného rámca v rokoch 2021 – 2027.

Colná únia predstavuje jeden zo základných pilierov spoločného jednotného európskeho trhu. Modernizácia a posilňovanie spolupráce v tejto oblasti má pozitívny dopad na hospodársku činnosť, zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, či zlepšovanie ochrany európskeho spotrebiteľa,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Program Colníctvo má uľahčiť vzájomnú koordináciu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, pomôcť im pri budovaní kapacít, vrátane ich odbornej prípravy, zjednodušiť výmenu najlepších overených postupov, či pomôcť pri jednotnom uplatňovaní európskych colných právnych predpisov. Cieľom je tiež zabezpečiť rozvoj, prevádzku a udržiavanie príslušnej colnej infraštruktúry týkajúcej sa najmä využívania informačných technológií,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Rozpočet pridelený na program by mal tiež vo väčšej miere zohľadňovať odchod Veľkej Británie z Európskej únie a z colnej únie, čo nepochybne prinesie vyššie náklady. Program Colníctvo pomôže v boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu, zabezpečí lepší výber finančných prostriedkov do európskeho rozpočtu, uľahčí obchodovanie a zároveň zvýši ochranu Európskej únie a jej občanov,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices