peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

InvestEU: Program, ktorý prispeje k tomu, aby Európa zostala atraktívna pre investorov z celého sveta

Európska komisia víta hlasovanie v Európskom parlamente o Programe InvestEU, ktorý by mal v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ slúžiť na podporu investícií v Európe. Program sa tak dostal o krok bližšie k vytvoreniu.

Program InvestEU umožní jednoduchšie získavať a efektívnejšie poskytovať financovanie EÚ na investičné projekty. Nadväzujúc na úspech Junckerovho plánu sa v ňom „pod jednou strechou“ a jednou značkou spojí Európsky fond pre strategické investície s 13 ďalšími finančnými nástrojmi EÚ, z ktorých sa v súčasnosti podporujú investície v Únii.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Investičný plán pomohol dostať Európu späť do hry a splniť najvyššiu prioritu tejto Komisie: vytváranie pracovných miest a rast. Môžeme však urobiť ešte viac, a preto potrebujeme Program InvestEU. Inteligentným využívaním rozpočtu EÚ prispeje Program InvestEU k tomu, aby Európa zostala atraktívna pre investorov z celého sveta. V nasledujúcich desiatich rokoch program vyvolá investície vo výške minimálne 650 miliárd eur, ktoré bude môcť Európa vložiť do svojej budúcnosti, hospodárstva a ľudí.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť k tomu dodal: Ďalšia generácia investičnej podpory v EÚ je takmer realitou. Podniky a podnikatelia čoskoro získajú jednoduchší prístup k finančným prostriedkom z EÚ, ktoré im pomôžu premeniť nápady na konkrétne projekty. To pomôže EÚ udržať si vedúcu pozíciu pri inovácii a opatreniach v oblasti klímy a zároveň vytvárať pracovné miesta a zabezpečiť sociálne, environmentálne aj hospodársky udržateľný model rastu.“

V Programe InvestEU sa zachová inovačný prístup k investíciám uplatňovaný v rámci Junckerovho plánu. To znamená, že sa obmedzené množstvo verejných prostriedkov so zárukou z rozpočtu EÚ využije na vyvolanie značných investícií zo súkromných a z verejných zdrojov. Záruka vo výške 38 miliárd eur bude zameraná na investície v štyroch hlavných oblastiach: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti. Predpokladá sa, že v Európe vyvolá ďalšie investície vo výške minimálne 650 miliárd eur.

Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Podobne ako v prípade Junckerovho plánu, činnosť fondu InvestEU bude dopĺňať Poradenské centrum InvestEU, ktoré bude poskytovať cielenú podporu predkladateľom projektov, a Portál InvestEU poskytujúci potenciálnym investorom ľahko dostupné informácie o kvalitne pripravených projektoch. Program InvestEU bude takisto ako Junckerov plán súčasťou súboru hospodárskych politík Komisie, ktorý zahŕňa investície, štrukturálne reformy a fiškálnu zodpovednosť a slúži na to, aby Európa bola naďalej atraktívnym miestom, kde sa môžu podniky usadiť a prosperovať.

Program InvestEU sa bude realizovať v partnerstve so skupinou Európskej investičnej (EIB), teda banky EÚ, a budú sa doň môcť zapojiť aj ďalší implementujúci partneri. Rozpočtové aspekty Programu InvestEU však závisia od celkovej dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Komisia predložila v máji 2018.

Podľa najnovších údajov Európskej investičnej banky, ktorá je strategickým partnerom Komisie pri plnení Junckerovho plánu, Európsky fond pre strategické investície (EFSI) mobilizoval do apríla 2019 investície vo výške takmer 393 miliárd eur. Operácie, ktoré boli doteraz v rámci EFSI schválené, predstavujú vo všetkých 28 členských štátoch celkový objem financovania vo výške 72,8 miliardy eur. EIB schválila 524 infraštruktúrnych projektov podporovaných z EFSI v hodnote 53,8 miliardy eur, zatiaľ čo Európsky investičný fond schválil 554 dohôd o financovaní pre malé a stredné podniky v hodnote 19 miliárd eur, ktoré by mali priniesť prospech 945 000 spoločnostiam.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Schválená zmena mapy regionálnej pomoci Slovenska Európskou komisiou (EK) umožní poskytnúť vyššie maximálne sumy pomoci …

Consent choices