mysmeeu
PHOTO: Archív MZVaEZ.

F. Ružička: Naša príslušnosť k EÚ a k NATO je potvrdením a znásobením našej suverenity

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 24. apríla 2019 uskutočnilo v poradí už deviate zo série podujatí Národného konventu o budúcnosti Európskej únie – #MYSMEEU, ktoré otvorili  rektor univerzity Jozef Habánik a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička.

Štátny tajomník František Ružička vo svojom úvodnom príspevku jasne definoval dva hlavné piliere zahraničnopolitického ukotvenia SR: „Naša príslušnosť k EÚ a k NATO je potvrdením a znásobením našej suverenity. Stali sme sa rovnoprávnym a integrálnym účastníkom tvorby rozhodovacích procesov v medzinárodnej aj európskej politike. Sme súčasťou riešení a nie chodom menu.” 

Diskusie so študentmi univerzity a Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa zúčastnila aj predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Katarína Cséfalvayová a Miroslav Řádek, zástupca vedúceho Katedry politológie univerzity.

Uvedomujeme si, že EÚ za posledné roky zápasila s viacerými krízovými situáciami. Napriek tomu 15 rokov nášho členstva bolo pre Slovensko prínosom nielen hospodárskym, ale aj politickým. Podpora členstvu je stále relatívne vysoká, ale objavujú sa aj hlasy spochybňujúce alebo relativizujúce naše transatlantické a európske ukotvenie. Aj preto je potrebné otvorene a objektívne komunikovať so širokou verejnosťou, nielen v kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Je to úloha diplomacie, politikov, ale aj médií. „Dezinformácie a polopravdy sú ľahkým nástrojom ovládania a manipulovania verejnosti, ale aj ovplyvňovania demokratických procesov. Najmä ak chýba silná deklarácia zahranično-politického konsenzu.“

Mladí ľudia majú záujem aktívne sa zapájať do diskusie o záležitostiach EÚ, ktorú vnímajú nielen v kontexte financií, ale aj ako garanta slobôd a možnosti štúdia v zahraničí. Aj preto je mottom dialógov s verejnosťou motivovať voličov k účasti vo voľbách do EP. Ich hlavnou témou je budúcnosť európskeho projektu i budúcnosť Slovenska v ňom.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Brexit nastavil zrkadlo našim slabinám, ale ukázal aj na silné stránky. „Musíme sa z neho poučiť, nájsť nové riešenia, zachovať jednotu, ale aj vytvoriť podmienky pre budúcu strategickú spoluprácu s V. Britániou. Odchod s dohodou je stále našou preferenciou.“

V rámci sprievodného programu už tradične vzbudili záujem študentov aktivity zamerané na podporu kritického myslenia a zvyšovanie povedomia o našom členstve v euroatlantických štruktúrach, ktoré pripravila iniciatíva Sebavedomé Slovensko. Súčasťou programu bola tiež výstava bábok Memo Gym predstavujúca dôležité osobnosti slovenskej a európskej histórie a informačný stánok Europe Direct Trenčín.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi najmladšie vysoké školy na Slovensku. Ročne vysiela desiatky študentov ako aj zamestnancov na zahraničné študijné pobyty. V roku 2018 získala univerzita ocenenie Inovácia roka za špeciálnu zmes pre gumárenský priemysel, ktorú vyvinul tím vedcov z Fakulty priemyselných technológií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices