Skripek
Europoslanec Branislav Škripek. PHOTO: © European Union- EP.

Branislav Škripek sa stal najvplyvnejším slovenským europoslancom

V týchto dňoch renomovaná európska organizácia Votewatch zverejnila rebríček europoslancov, v ktorom brala do úvahy ich prácu a politický vplyv.  Zo slovenských europoslancov k aprílu 2019 má najvyššie hodnotenie Branislav Škripek z Kresťanskej únie. V roku 2016 toto ocenenie získala europoslankyňa Anna Záborská.

Votewatch analyzovala politickú prácu 751 europoslancov v troch kategóriách: v legislatívnej činnosti, vo vedúcich pozíciách v parlamentných orgánoch (predsedníctvo, výbory atď.) a podľa sily politického networkingu europoslanca (pozície v rámci skupiny, strany, prístup k vláde).

„Teší ma, že ocenenie mojej práce prišlo v závere posledného roku mandátu. Je to potvrdením toho, o čo som sa snažil celý čas – zastupovať občanov Slovenska a byť hlasom kresťanov zo Slovenska v EP,“ povedal Branislav Škripek po zverejnení výsledkov a pokračoval: „Som si vedomý, že toto nie je len moja zásluha. Chcem sa preto poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom a kolegom, s ktorými sme pracovali na témach počas tohto volebného obdobia.“

Hodnotili sa aj Správy EP, ktoré Branislav Škripek predložil ako spravodajca. „Išlo o päť správ. Prvá Správa riešila zakáz nových syntetických drog – cyklopropylfentanylu a metoxyacetylfentanylu v celej EÚ. Ďalšie správy pomohli k rýchlejšej výmene daktyloskopických a DNA údajov o zločincoch, ako aj údaje o podozrivých motorových vozidlách, čo pomôže k eliminovaniu cezhraničnej trestnej činnosti, a sledovaniu osôb podozrivých z teroristickej činnosti.“  B. Škripek pracoval tiež ako tieňový spravodajca pri siedmich správach EP, v ktorých sa zameral na ochranu ľudských práv i na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. „Cieľom všetkých správ bolo, aby sa EÚ stala bezpečnejším miestom pre naše rodiny a hlavne deti. Mám nádej, že sa nám to podarilo,“ hodnotí Branislav Škripek.

Okrem pôsobenia v predsedníctve svojej politickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (EKR) bol B. Škripek zvolený najprv do predsedníctva a neskôr sa stal predsedom ECPM – Európskeho kresťanského politického hnutia. „Bol by som veľmi rád, keby hlas kresťanov bolo v EP počuť ešte viac. Preto spolu s kolegami z ECPM pozývame kresťanských politikov z rôznych krajín EÚ do európskej politiky, aby sme mohli spoločne,  čestne a poctivo pracovať a presadzovať naše hodnoty v EÚ,“ vyjadril sa B. Škripek.

ZOZNAM Správ EP  – Branislav Škripek

Viac..  Peter Pollák: Začalo sa obdobie perzekúcií a hon na policajtov, ktorí vyšetrovali korupciu. VIDEO

Správy EP – v úlohe spravodajcu

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam

Správy EP – v úlohe tieňového spravodajcu

SPRÁVA o minimálnych normách pre menšiny v EÚ

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku

SPRÁVA o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016

SPRÁVA o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

SPRÁVA o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva

SPRÁVA k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices