O’Flaherty
Michael O’Flaherty, riaditeľ Agentúry EÚ pre základné práva. PHOTO: © European Union.

Narastajúci populizmus ohrozuje právny štát a základné práva v EÚ, varujú regionálni lídri

Pred európskymi voľbami miestni a regionálni lídri varujú, že narastajúci populizmus ohrozuje právny štát a základné práva v EÚ. Tvrdia, že EÚ musí ešte viacej podporovať mestá a regióny, ktoré sú v prvej línii v boji proti rasizmu, nenávistným slovným prejavom a diskriminácii, pričom zároveň podporujú sociálnu súdržnosť.

Toto bolo hlavné posolstvo, ktoré vyplynulo z diskusie s Koenom Lenaertsom, predsedom Súdneho dvora Európskej únie, Fransom Timmermansom, prvým podpredsedom Európskej komisie, Domenicou Ghidei Biiduovou, podpredsedníčkou Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy a Michaelom O’Flahertym, riaditeľom Agentúry EÚ pre základné práva.

Karl-Heinz Lambertz , predseda Európskeho výboru regiónov uviedol: „Vzhľadom na svoju blízkosť k občanom zohrávajú mestá a regióny kľúčovú úlohu pri podpore a rešpektovaní európskych hodnôt. Sú v prvej línii, pokiaľ ide o ochranu zraniteľných skupín, a to prijímaním opatrení v rôznych oblastiach, ako je vzdelávanie, sloboda združovania, sloboda prejavu a sociálna politika. Naše zhromaždenie miestnych a regionálnych samospráv chce pred voľbami do Európskeho parlamentu pripomenúť, že dodržiavanie základných práv nie je len zásadou zakotvenou v našich zmluvách a chartách. Je nevyhnutné zachovať našu európsku demokraciu tým, že sa zabezpečí účasť, zastúpenie a ochrana všetkých občanov.“

Koen Lenaerts , predseda Súdneho dvora Európskej únie uviedol: „Európska únia je založená na hodnotách úcty k základným právam, demokracii a právnemu štátu, ktoré dávajú legitimitu európskemu projektu. Bez demokracie a základných práv chýba právnemu štátu jeho podstata. Charta základných práv stojí na vrchole hierarchie noriem EÚ. Akékoľvek opatrenie členských štátov, ktoré je nezlučiteľné s chartou, sa musí zrušiť.“

Frans Timmermans , prvý podpredseda Európskej komisie v tejto súvislosti uviedol: „Iba na papieri by základné práva zostali len vtedy, ak by sa nezabezpečila ich ochrana nezávislými súdmi. Právny štát nie je dôležitý iba na národnej úrovni. Je nevyhnutné, aby fungoval na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane miestnej a regionálnej úrovne. Zisťujeme žiaľ, že v celej EÚ sa v posledných rokoch obavy týkajúce sa právneho štátu znásobili. Na základe tohto vývoja sa Komisia ešte viac presvedčila o význame používania všetkých nástrojov potrebných na presadzovanie hodnôt EÚ.“

Viac..  Ivan Štefanec: Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať na Slovensko významný dopad

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices