Zaborska
Anna Záborská, predsedkyňa Kresťanskej únie a bývalá europoslankyňa. PHOTO ARCHÍV: © European Union- EP.

Anna Záborská: Slovensko starne, bude potrebovať väčšiu súdržnosť rodín

Podľa Štatistického úradu SR v roku 2018 po prvý raz v histórii žilo na Slovensku viac seniorov, teda obyvateľov na 65 rokov, než mladých do 14 rokov. Na 100 detí tak minulý rok pripadlo 102 seniorov. Očakáva sa, že v ďalších rokoch bude tento vývoj pokračovať a Slovensko bude stále viac starnúť. To bude mať vážne dôsledky pre oblasť dôchodkov, zdravotnej starostlivosti, ale aj pre celú ekonomiku.

„Štátne systémy dôchodkového, sociálneho a zdravotného poistenia budú pod stále väčším tlakom. Dôchodkové sporenie v 2. a 3. pilieri tento tlak môže zmierniť, ale dlhodobo nebude stačiť na pokrytie rastúcich nákladov. Riešením je podpora mladých rodín a zároveň posilnenie rodinnej súdržnosti medzi generáciami,“ uviedla slovenská europoslankyňa a predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.

Podľa nej štát musí postaviť rodinu do centra svojho záujmu, ak chce zvládnuť dopady starnutia a zároveň vytvoriť predpoklady na zmenu tohto dlhodobého trendu. V prvom rade to znamená nastavenie nových pravidiel na trhu práce. „Rodičia malých detí musia cítiť ako zamestnanci väčšiu stabilitu. Zároveň by žiaden zamestnávateľ nemal vytvárať také pracovné podmienky, v ktorých by sa rodičia museli rozhodovať medzi prácou a rodinou. Zosúladenie pracovného a rodinného života sa musí stať prioritou,“ zdôraznila Záborská, ktorá sa tejto téme venovala aj na pôde Európskeho parlamentu.

Viac..  Peter Pollák: Koalícia Slovensko a Za ľudí je za zachovanie práva veta v EÚ

Kresťanská únia bude podľa Záborskej prichádzať aj s konkrétnymi návrhmi na posilnenie medzigeneračnej solidarity v rodinách. Tá je totiž podľa nej kľúčom k zabezpečeniu dôstojnej staroby.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zaborska

KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Na programe rokovania parlamentu je aktuálne aj zákon o rodných číslach. Predkladatelia Richard Vašečka a Anna Záborská …

Consent choices