Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavila 5 priorít pre EÚ. Európu by mali čakať zmeny

BRUSEL / Európska komisia predstavila päť priorít pre Európsku úniu na nadchádzajúce roky. V rokoch 2019 až 2024 by sa mala sústrediť napríklad na zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov členských krajín, riadenie migrácie, vyrovnávanie sociálnych rozdielov a na ďalšie oblasti.

Päť priorít pre EÚ sa nachádza v materiály, ktorý v utorok schválila Európska komisia ako svoj príspevok k diskusii očakávanej 9. mája na samite EÚ v rumunskom Sibiu. Funkčné obdobie terajšej komisie vedenej Jean – Claude Junckerom by malo skončiť tento rok na konci októbra. Dokument ale obsahuje témy, ktoré bude prípadne realizovať nové zloženie komisie. Je totiž pravdepodobné, že vznik nového zloženia uníjnej exekutívy sa pozastaví a Junckerova komisia bude v „prechodnom“ režime pôsobiť o niečo dlhšie.

Priority pre EÚ

Materiál poukazuje na potrebu lepšej obrannej spolupráce krajín európskeho bloku tak, aby sa táto kooperácia stala pre štáty EÚ normou. „Rovnako musíme byť aktívnejší pri riadení migrácie,“uviedla komisia s tým, že kľúčový bude v tomto ohľade prístup založení na zdieľaní zodpovednosti a solidarity medzi krajinami. Uníjné krajiny sa vo svojom pohľade na riešenie migračnej problematiky stále odlišujú a reforma tzv. dublinského systému, ktorý v EÚ rieši azylovú problematiku, sa tak stále neposunula.

Európa má podľa komisie po roku 2019 smerovať taktiež k tomu, aby bola konkurencieschopnejšia. Uviedla, že je potrebná investícia do digitálnych kapacít či umelej inteligencie. „Musíme podporovať rast a zaisťovať udržateľnú prosperitu tím, že budeme prehlbovať hospodársku a menovú úniu,“ uviedla ďalej komisia.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Únia by ale zároveň podľa nej mala byť sociálne spravodlivá, a tak je treba riešiť regionálne rozdiely, postavenie menšín, otázky rovnosti medzi mužmi a ženami ale aj problém starnutia európskej populácie. „Musíme dôsledne presadzovať a podporovať hodnoty, na ktorých je EÚ založená. Ako je napríklad právny štát,“ zdôraznila únijná exekutíva.

Štvrtou prioritou je „trvalo udržateľná Európa“, teda snaha o účinnejší boj s klimatickými zmenami a zhoršovaním životného prostredia. Patria sem ale aj otázky energetickej bezpečnosti a využívanie energií. Okruh predstavených priorít uzatvára „vplyvná Európa“, teda to, aby EÚ zaujala vedúce postavenie na svetovej scéne svojou podporou „mnohostranného svetového poriadku založeného na pravidlách,“ v ktorého jadre je OSN. Prioritou pre EÚ by mali byť pevné vzťahy s blízkymi susedmi založené na jasnej rovnováhe medzi právami a povinnosťami, a posilniť by mali medzinárodnú rolu eura.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices