mladi ludia, cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Mladí cestovatelia, pozor! Komisia otvára novú výzvu na podanie žiadostí o cestovné poukazy iniciatívy DiscoverEU

Európska komisia otvára novú výzvu na podanie žiadostí o cestovné poukazy iniciatívy DiscoverEU. Všetci mladí ľudia vo veku 18 rokov v EÚ sa môžu do 16. mája 2019 prihlásiť a uchádzať sa o príležitosť v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020 objavovať Európu.

Toto nové kolo nasleduje po veľmi úspešnom prvom roku iniciatívy, ktorá mladým ľuďom umožnila objavovať kultúrnu rozmanitosť a spoločné hodnoty v Európe. Zámerom Európskej komisie v tomto druhom roku je rozšíriť vzdelávací rozmer projektu. Účastníkom poskytne informácie a tipy, kam cestovať a čo navštíviť v Európe. V prípade záujmu im zabezpečí aj cestovný denník, aby mohli svoje skúsenosti zaznamenať a zamyslieť sa nad nimi. Rovnako budú na cestách mať možnosť zapojiť sa do podujatí zameraných na budovanie komunít.

Komisia zároveň pracuje na tom, aby iniciatíva DiscoverEU bola lepšie prístupná pre všetkých a inkluzívnejšia. Zjednodušuje systém prihlášok, poskytuje tipy, ako finančne výhodne cestovať, pričom v čo najväčšej možnej miere zohľadňuje potreby mladých so zdravotným postihnutím, aby sa aj oni mohli vydať na cesty.

Komisár Tibor Navracsics zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport vyhlásil: „Som hrdý na to, že iniciatívu DiscoverEU môžeme ďalej rozvíjať a dať väčšiemu počtu mladých ľudí príležitosť získať skutočne európsku skúsenosť. Dúfam, že účasť na nej ich bude inšpirovať, aby sa angažovali vo svojich komunitách a stali sa vyslancami Európy. A to či už pôjde o účasť na voľbách do Európskeho parlamentu, povzbudení rovesníkov k nej, alebo spolupráci s nami pri budovaní dynamickej spoločnosti. Mládež je budúcnosťou Európy a je mimoriadne dôležité dať jej priestor a počúvať jej názory.“

Kto sa môže prihlásiť a ako?

Uchádzači musia byť narodení medzi 2. júlom 2000 (vrátane) a 1. júlom 2001 (vrátane) a pripravení podniknúť maximálne 30-dňovú cestu od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie úspešných uchádzačov. O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v júni 2019.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou. Aby však nič nebránilo voľnému pohybu po celom kontinente, cestovatelia budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Šancu tak dostanú aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.

Súvislosti

Iniciatíva DiscoverEU je príležitosť cestovať a pri cestovaní sa vzdelávať určená pre mladých Európanov, a to vrátane mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Komisia ju spustila v júni 2018 s počiatočným rozpočtom 12 miliónov EUR. Rozpočet na rok 2019 je 16 miliónov EUR. Doteraz malo približne 30 000 mladých ľudí možnosť cestovať po Európe, a tak objavovať bohaté kultúrne dedičstvo, spoznávať nových ľudí, učiť sa z iných kultúr a zistiť, čo spája Európu. Do prvého kola sa prihlásili tisícky mladých ľudí, ktorým sa tak podarilo vybudovať celoeurópsku komunitu. Účastníci, ktorí sa predtým nikdy nestretli, prostredníctvom sociálnych médií vytvorili skupiny s cieľom spoznávať mestá alebo sa vzájomne navštíviť.

Európska komisia plánuje otvoriť štvrté kolo prihlášok pred koncom roka 2019.

Európska komisia navrhla, aby sa v budúcom programe Erasmus na iniciatívu DiscoverEU vyčlenila suma vo výške 700 miliónov eur v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ (na roky 2021–2027). Ak Európsky parlament a Rada tento návrh schvália, v rokoch 2021 až 2027 dostane možnosť cestovať ďalších 1,5 milióna 18-ročných účastníkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices