Tajani
Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. PHOTO: © European Union-EP.

V dobrom aj v zlom budeme postupovať jednotne. Lídri EÚ prijali na summite v Sibiu 10 záväzkov

Vyhlásenie zo Sibiu

My, vedúci predstavitelia Európskej únie, sme sa zišli v Sibiu, aby sme sa v rámci rokovaní zamysleli nad našou spoločnou budúcnosťou.

Európania a Európanky si o niekoľko týždňov – 40 rokov po tom, ako využili toto základné právo po prvý raz – zvolia svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Európa, opätovne zjednotená v mieri a demokracii, je len jedným z mnohých úspechov. Európska únia, ktorá sa riadi svojimi hodnotami a slobodami, prináša od svojho zrodu stabilitu a prosperitu celej Európe, a to nielen doma, ale aj za hranicami. Postupne sa vypracovala na dôležitého aktéra na medzinárodnej scéne. Ako celosvetový líder v oblasti obchodu, ktorý je domovom približne pol miliardy obyvateľov, tvorí konkurencieschopný jednotný trh a formuje globálnu politiku.

Znovu vyslovujeme presvedčenie, že v tomto čoraz neprehľadnejšom a komplikovanom svete sme silnejší, ak postupujeme jednotne. Uznávame, že ako lídri nesieme zodpovednosť za posilnenie našej Únie a za lepšiu budúcnosť, a zároveň uznávame európske smerovanie ďalších európskych štátov. Preto sme sa dnes jednomyseľne zhodli na 10 záväzkoch, pomocou ktorých budeme môcť premeniť túto zodpovednosť na skutočnosť:

  • Budeme brániť jednu Európu – od východu na západ, od severu na juh. Pred tridsiatimi rokmi zápasili milióny ľudí o slobodu a jednotu a dosiahli pád železnej opony, ktorá Európu rozdeľovala celé desaťročia. Rozkoly, ktoré neprospievajú našim spoločným záujmom, tu nemajú miesto.
  • V dobrom aj v zlom budeme postupovať jednotne. V núdzi si navzájom prejavíme solidaritu a vždy budeme držať spolu. Dokážeme a budeme hovoriť jedným hlasom.
  • Vždy budeme hľadať spoločné riešenia a pozorne počúvať, čo hovoria ostatní, a to v duchu porozumenia a rešpektovania.
  • Naďalej budeme chrániť náš spôsob života, demokraciu a právny štát. Nescudziteľné práva a základné slobody získali všetci Európania a Európanky v ťažkom boji a nikdy ich nebudeme považovať za samozrejmosť. Budeme sa riadiť spoločnými hodnotami a zásadami zakotvenými v zmluvách.
  • Zameriame sa na najdôležitejšie oblasti. Európa sa bude naďalej výrazne angažovať v hlavných témach. Naďalej budeme načúvať obavám a očakávaniam všetkých Európanov a Európaniek, usilovať sa priblížiť Úniu našim občanom a občiankam a podľa toho budeme aj ctižiadostivo a odhodlane konať.
  • Vždy sa budeme riadiť zásadou spravodlivosti, či už na pracovnom trhu, pri sociálnom zabezpečení, v hospodárstve alebo pri digitálnej transformácii. Naďalej budeme odstraňovať vzájomné rozdiely a podľa zásady, že ľudia sú dôležitejší než politika, vždy poskytneme pomocnú ruku v Európe tým najzraniteľnejším.
  • Nájdeme možnosti, ako naše ambície pretaviť na skutočnosť. Vytvoríme nástroje, ktoré Únia potrebuje na splnenie svojich cieľov a realizáciu svojich politík.
  • Zabezpečíme budúcnosť ďalším generáciám Európanov a Európaniek. Budeme investovať do mladých ľudí a vybudujeme Úniu, ktorá je zrelá pre budúcu éru a dokáže sa vyrovnať s najnaliehavejšími problémami 21. storočia.
  • Budeme chrániť našich občanov a občianky a zaručíme ich bezpečnosť investovaním do našej mäkkej aj tvrdej moci, ako aj spoluprácou s medzinárodnými partnermi.
  • Európa bude zodpovedným globálnym lídrom. Dnešné výzvy sa týkajú nás všetkých. Naďalej budeme v spolupráci s našimi partnermi vo svete podporovať a rozvíjať medzinárodný poriadok založený na pravidlách a usilovať sa čo najviac využiť nové obchodné možnosti a spoločne riešiť globálne otázky, ako je ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy.
Viac..  Von der Leyenová kritizovala antisemitské prejavy v Európe

Rozhodnutia, ktoré prijmeme, budú vychádzať z ducha a zo znenia týchto 10 záväzkov. Dnes je Únia silnejšia než včera a v záujme zajtrajška ju chceme ďalej posilňovať. Toto je náš záväzok pre budúce generácie. Toto je duch Sibiu a novej Únie s 27 členmi, ktorá je pripravená vydať sa svorne do budúcnosti.

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices