rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy.

Ján Rudolf: Čerpanie eurofondov je stále problematické, potvrdil to aj NKÚ

Eurofondy čerpáme na Slovensku už viac ako 15 rokov. Miliardy eur z Bruselu nám v našich mestách a obciach, ale aj v štátnych inštitúciách mali a stále majú pomáhať zlepšovať (chápme tak, že uľahčovať) život a približovať nás k západným krajinám.

Je veľa projektov, ktoré môžeme považovať za úspešné a dokonca je správne tvrdiť, že naplnili ciele, pre ktoré boli realizované. Mám na mysli hlavne zrekonštruované školy, škôlky, odkanalizované obce,  niektoré univerzity a vedecko-výskumné pracoviská, diaľnice a železnice, ako aj modernizovanú výrobu alebo zníženie energetickej náročnosti. Môžeme hovoriť aj o projektoch na rozvoj cestovného ruchu, hlavne čo sa týka infraštruktúry alebo zrekonštruovaných historických pamiatkach. Avšak je minimálne toľko isto projektov, ktoré nesplnili svoj účel, európske peniaze sa premrhali bez efektu a ich jediný úžitok bol v obohatení sa žiadateľov, ale aj tých, ktorí tento príspevok na projekt schválili a neskôr aj „kontrolovali“.  Potvrdzujú to mnohé škandály a zistené závažné nedostatky pri prideľovaní agrodotácií, pri nástenkovom tendri, pri Plavčanových projektoch, pri poradenských a konzultačných firmách. Takýchto problémov je v každom operačnom programe 12 do tucta.

Dnes sa viac ako inokedy ukazuje, že v eurofondoch zlyhávajú kontrolné mechanizmy. OLAF je bezzubá inštitúcia, monitorovacie výbory sú len na okrasu a vnútorné kontrolné orgány pracujú v prospech tých, ktorí ich zamestnávajú. Jedinou inštitúciou, ktorá dokáže nazbierať silu kritizovať, resp. poukázať na nedostatky v čerpaní eurofondov je Najvyšší kontrolný úrad. A ešte tajné služby, ktoré roky konštatujú, že v eurofondoch je masívna korupcia a prekvitá v nich klientelizmus. NKÚ v najnovšej správe uvádza, že čerpanie európskych peňazí stále sprevádzajú nedostatky, napríklad aj v tom, že rozhodnutia o schválení príspevku vydávajú úrady po veľkom meškaní. Napríklad len v Plavčanovej problematickej výzve to trvalo takmer 350 dní, hoci podľa predpisov to má trvať 35 pracovných dní. Teda 10 násobné porušenie lehôt. A toto je len jeden z mnohých problematických zistení v implementácii európskych fondov na Slovensku.

Viac..  Robert Hajšel: Dáme vodíku ozajstnú šancu?

Je zjavné, že ani po 15 ročných skúsenostiach, ktoré máme s čerpaním eurofondov nedokáže vláda zabezpečiť, aby sa eurofondy čerpali efektívne, a hlavne bez zbytočných prieťahov a škandálov. Je to preto, lebo prvoradým záujmom nie je veľa kvalitných projektov pre ľudí v regiónoch, ale záujmy skupiny ľudí, ktorí ich spravujú. Množstvo inštitúcii, prílišná byrokracia a komplikovaný systém je zneužívaný ľudmi, ktorí ho poznajú a z neho profitujú. Pri zlyhávaní kontrolných mechanizmov sa preto nemôžeme čudovať, že čerpanie je stále slabé, problematické a eurofondy v nás vyvolávajú negatívne emócie.

Jediným riešením je posilniť kontrolné inštitúcie na európskej aj národnej úrovni a eurofondy spravovať pod jednou strechou. Každému z nás bude potom jasné, kto za čerpanie eurofondov nesie zodpovednosť, procesy budú jednotné a výrazne ľahšie kontolovateľné. Toto je výzva pre všetkých, ktorí nechcú viac čítať negatívne zistenia NKÚ.

O Ján Rudolf

Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa venuje problematike čerpania eurofondov na Slovensku. Vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde získal prvé skúsenosti s projektami ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Mesto Galanta využilo medzi prvými mestami na Slovensku nastávajúce možnosti a predložilo viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V roku 2006 viedol Ján Rudolf ako generálny riaditeľ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú republiku negociácie s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013. Pre nesúhlas s tzv. nástenkovým tendrom bol prinútený odísť z ministerstva. Neskôr v tejto najväčšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Odporúčame pozrieť

P. Balík: EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

Ak má byť Európska únia úspešná, musí byť súdržná a silná. Preto je dôležité, aby kohézna …

Consent choices