frontex
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska pohraničná a pobrežná stráž spustila prvú operáciu mimo EÚ

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začína v spolupráci s albánskymi orgánmi uskutočňovať historicky prvú spoločnú operáciu na území susednej krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ. Od 22. mája začnú tímy z agentúry pôsobiť na grécko-albánskej hranici spolu s albánskymi príslušníkmi pohraničnej stráže. Cieľom operácie je posilniť riadenie hraníc a zvýšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ s plným súhlasom všetkých dotknutých krajín. Táto operácia je začiatkom novej etapy pohraničnej spolupráce medzi EÚ a krajinami západného Balkánu a ďalším krokom smerom k úplnému sfunkčneniu agentúry.

Úvodné podujatie sa uskutoční v albánskej Tirane za účasti komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa, výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Fabrica Leggeriho, albánskeho premiéra Ediho Ramu a albánskeho ministra vnútra Sandëra Llešaja.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Historicky prvým nasadením tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže mimo EÚ otvárame celkom novú kapitolu našej spolupráce s Albánskom a celým regiónom západného Balkánu v oblasti migrácie a riadenia hraníc. Ide o naozaj zásadný a skutočne historický krok, ktorý priblíži tento región k EÚ, keďže budeme koordinovane spolupracovať a vzájomne sa podporovať pri riešení spoločných výziev, ako je napríklad lepšie riadenie migrácie a ochrana našich spoločných hraníc.“

Fabrice Leggeri, výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, povedal: „Dnešný deň je významný nielen pre našu agentúru, ale aj z hľadiska širšej spolupráce medzi Európskou úniou a Albánskom. Začíname uskutočňovať prvú plnohodnotnú spoločnú operáciu mimo Európskej únie, v rámci ktorej podporíme Albánsko pri kontrole hraníc a v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.“

Albánsko síce zostáva v konečnom dôsledku zodpovedné za ochranu svojich hraníc, ale európska pohraničná a pobrežná stráž mu môže poskytnúť technickú a operačnú podporu aj pomoc. Tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže budú môcť napríklad podporovať príslušníkov albánskej pohraničnej stráže pri vykonávaní hraničných kontrol na hraničných priechodoch a zabrániť neoprávneným vstupom. Všetky operácie a nasadzovanie jednotiek na albánskej hranici s Gréckom sa budú uskutočňovať s plným súhlasom albánskych aj gréckych orgánov.

Viac..  Nemecko chce, aby EÚ zvážila sankcie voči extrémistom z radov osadníkov

Na začiatku operácie agentúra nasadí 50 príslušníkov, 16 hliadkovacích vozidiel a 1 dodávku s termovíziou z 12 členských štátov EÚ (Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko). Cieľom je podporiť Albánsko pri kontrole hraníc a v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.

Posilnená spolupráca medzi prioritnými tretími krajinami a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž prispeje k lepšiemu riadeniu neregulárnej migrácie, k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ a k posilneniu schopnosti agentúry konať v bezprostrednom susedstve EÚ, pričom zároveň priblíži toto susedstvo k EÚ.

Súvislosti

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž môže nasadzovať tímy a vykonávať spoločné operácie na území krajín susediacich s EÚ; s príslušnou krajinou však musí Európska únia najskôr uzavrieť dohodu o štatúte. Dohoda o štatúte s Albánskom bola podpísaná v októbri 2018 a platnosť nadobudla 1. mája 2019. Ide o prvú takúto dohodu s partnerskou krajinou zo západného Balkánu, ktorá sa začala uplatňovať.

Podobné dohody boli parafované so Severným Macedónskom (v júli 2018), Srbskom (v septembri 2018), s Bosnou a Hercegovinou (v januári 2019) a Čiernou Horou (február 2019) a momentálne smerujú k finalizácii.

Začiatkom tohto roku sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Európskej komisie dohodli na posilnení mandátu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, vďaka čomu dokáže reagovať na spoločné výzvy, ktorým Európa čelí v oblasti riadenia migrácie a hraníc. Umožní jej to aj uskutočňovať spoločné operácie a vysielať pracovníkov do krajín mimo bezprostredného susedstva EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices