ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na činnosť zahraničných Slovákov vlani išlo viac ako 1 100 000 eur

BRATISLAVA – Najviac zahraničných Slovákov žije podľa štatistík a odhadov vo Veľkej Británii, Českej republike a Maďarsku, spomedzi zámorských krajín vedie USA. Vlani dostalo podporu 543 projektov, najviac v Srbsku – 197. V Maďarsku dostalo dotáciu 66 projektov a v Rumunsku 54. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal vlani 2 371 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí.

Najviac ich vydali Slovákom zo Srbska (1 708) a Ukrajiny (641). Vyplýva to zo Správy za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrhu programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020. Správu na rokovaní vlády ministri schválili.

Slovenská republika na krajanské aktivity v rámci dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vlani poskytla dotáciu žiadateľom z 30 štátov. Z celkovej sumy 1 137 889 eur vyčlenila na vzdelávanie a výskum 250 451 eur, čím podporila 147 projektov v 25 štátoch. Dotácie poskytli najmä na tábory pre krajanskú mládež, súťaže žiakov v rôznych oblastiach, semináre pre slovenských učiteľov či učebnice a učebné pomôcky. Najviac dotácií išlo do Srbska – 62 860 eur.

Na aktivity krajanov v oblasti kultúry minulý rok vyčlenili 776 688 eur. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tejto oblasti podporil 328 projektov z 21 štátov. Popri krajanských aktivitách v zahraničí financie smerovali aj na propagáciu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na podujatiach organizovaných na Slovensku. Najviac projektov podporili v Srbsku, až 123, pričom najvyššiu sumu dostali zahraniční Slováci v Poľsku. Sumou 175 170 eur v tomto štáte podporili 11 projektov.

Informovanie krajanov s dôrazom na vydavateľskú činnosť vlani ÚSŽZ podporil sumou 81 500 eur v 17 štátoch. Z 53 projektov najviac podporili v Srbsku, až 18. Najviac peňazí však poputovalo do Rumunska, desať projektov podporil ÚSŽZ sumou 17 500 eur. V oblasti médií úrad podporil 18 žiadostí z ôsmich štátov celkovou sumou 33 450 eur. Najvyššiu sumu poskytol Slovákom v Maďarsku – 8 500 eur.

Viac..  Elektromobily sú v obchode medzi EÚ a zvyškom sveta čoraz dôležitejšie

Správa takisto informuje o záveroch Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa konala 28. – 29. októbra 2018 v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 90 zástupcov reprezentatívnych spolkov, organizácií, inštitúcií a cirkví Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj osobností slovenského života v zahraničí z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Ústrednou témou boli nové generačné výzvy v procese posilňovania národného povedomia, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Stála konferencia prijala závery týkajúce sa všeobecných problémov a požiadaviek krajanov pre oblasť kultúry a médií, školstva a financií. Medzi iným účastníci konferencie navrhujú pokračovať v úsilí o zjednodušenie možnosti udelenia/znovuzískania občianstva SR formou zníženia poplatkov pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú držiteľmi osvedčenia. Vyjadrili potrebu začať dialóg o zvýšení komfortu volieb zo zahraničia a zastúpení Slovákov žijúcich v zahraničí v Národnej rade SR a o vytvorenie podmienok pre vznik dokumentačného centra/múzea kultúry zahraničných Slovákov.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices