vcela
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje iniciatívu na záchranu včiel

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe (Zachráňme včely! – Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe). 

Organizátori vyzývajú Komisiu, aby „prijala právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia“.

Iniciatíva občanov sa zameriava na vytvorenie povinných cieľov, „aby sa podpora biodiverzity stala celkovým cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky; aby sa výrazne obmedzilo používanie pesticídov, bez výnimky zakázali škodlivé pesticídy a zreformovali kritériá oprávnenosti; aby sa podporovala štrukturálna diverzita v poľnohospodárskej krajine; aby sa účinne znižoval obsah živín (napr. Natura 2000); aby sa účinne zriaďovali chránené oblasti; aby sa zintenzívnil výskum a monitorovanie a zlepšilo vzdelávanie“.

Podľa zmlúv môže EÚ podnikať právne kroky v oblastiach, ako je vnútorný trh, poľnohospodárska politika či ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať, ale zatiaľ neanalyzovala jej podstatu. Iniciatíva bude zaregistrovaná 27. mája 2019.

Viac..  Michal Šimečka: Na Slovensku vznikajú svetové veci. VIDEO

Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať jeden milión vyhlásení o podpore iniciatívy pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude povinná zaujať stanovisko a vyhodnotiť či a aké podnikne ďalšie kroky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices