fajcenie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Spojme svoje úsilie, aby sa fajčenie stalo minulosťou

Vyhlásenie komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku: Spojme svoje úsilie, aby sa fajčenie stalo minulosťou

Dňa 31. mája sa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku snažíme zvyšovať povedomie o škodlivých a smrteľných účinkoch fajčenia a požívania tabakových výrobkov. Celkové čísla sú šokujúce: každý rok na následky požívania tabaku vo svete zomrie viac než sedem miliónov ľudí. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo EÚ a jej členské štáty aktívne podporujú celosvetovú dohodu v oblasti zdravia, konkrétne Rámcový dohovor o kontrole tabaku, ktorý vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.

Konzumácia tabaku je zďaleka najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá vyhnúť, a zároveň najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ, ktorá má na svedomí takmer 700 000 úmrtí ročne. Nie je to len obyčajné číslo, pretože ide o našich rodinných príslušníkov, priateľov či kolegov. Znepokojuje ma najmä fakt, že medzi mládežou sa rozmáha vaping (vdychovanie vodnej pary) a rôzne nové produkty, ako napríklad zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac predávajú na základe zavádzajúcich tvrdení. Fajčí 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Koľkí z nich používajú tieto alternatívne produkty, ktoré poškodzujú mladé pľúca?

EÚ usilovne pracuje na ochrane občanov pred nebezpečnými účinkami požívania tabaku. Dňa 20. mája začal fungovať jeden z kľúčových prvkov v boji EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami – európske systémy sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky. Znamená to, že spotrebitelia čoskoro na baleniach nájdu nové označenia sledovateľnosti, ako aj požadované bezpečnostné prvky. Označenia sledovateľnosti umožnia vnútroštátnym orgánom vyhľadávať a sledovať pohyby tabakových balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Na základe bezpečnostných prvkov budú môcť verejné orgány a občania takisto zistiť, či je tabakový výrobok na trhu pravý alebo nelegálny.

Systém sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky dopĺňa ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré EÚ prijala na boj proti požívaniu tabaku, ako je regulácia tabakových výrobkov, obmedzenie cezhraničnej reklamy na tieto výrobky, ich propagácie a sponzorstva, podpora členských štátov pri vytváraní prostredia bez dymu a regulácia daní z tabakových výrobkov. Na baleniach tabakových výrobkov sa v súčasnosti nachádzajú veľké grafické zdravotné varovania. Takisto sme zakázali propagačné a zavádzajúce prvky, zaviedli sme prísnejšiu reguláciu zložiek tabakových výrobkov vrátane zákazu výrobkov s príchuťami, ktorý začne platiť 20. mája 2020, a prijali sme prvý regulačný rámec pre elektronické cigarety. Niektoré krajiny EÚ idú ešte ďalej a zavádzajú neutrálne balenia. Niekoľko ďalších krajín sa takisto vydáva touto cestou. S hrdosťou môžem uviesť, že sme včas splnili všetky požiadavky stanovené v smernici o tabakových výrobkoch, a to aj pokiaľ ide o zriadenie systému podávania správ o výrobkoch a poradnej skupiny, ktorá sa zaoberá príchuťami.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Spoločným cieľom všetkých týchto opatrení je pomôcť fajčiarom, aby prestali fajčiť, resp. pomôcť ľuďom, aby fajčiť vôbec nezačali. Keďže 93 % fajčiarov začne fajčiť pred dovŕšením veku 26 rokov, zameriavame sa najmä na prevenciu u mladých ľudí.

Vieme, že fajčenie ako rizikový faktor súvisiaci so životným štýlom zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Priamo znižuje kvalitu života a očakávanú dĺžku života občanov, má negatívny vplyv na štátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ohrozuje aj budúcu pracovnú silu.

Spolieham sa teda na to, že k dosiahnutiu našich spoločných cieľov prispejú všetky členské štáty EÚ. Potrebujeme silnú kontrolu tabaku na všetkých úrovniach, a preto kladiem osobitný dôraz na silný dohľad nad trhom a presadzovanie právnych predpisov. Takisto musíme reagovať na nové výzvy, ktoré predstavujú napríklad nové typy tabakových výrobkov. Tak sa teda pusťme do práce!

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices