EU, Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zvyšuje dostupnosť údajov financovaných z verejných zdrojov

EÚ zvyšuje dostupnosť množstva údajov v držbe verejného sektora na opätovné použitie ako stavebné prvky pre umelú inteligenciu a ďalšie moderné digitálne technológie.

Rada prijala nové pravidlá týkajúce sa otvorených údajov a opakovaného použitia údajov verejného sektora. Podporí sa tým dátové hospodárstvo EÚ, prispeje sa k rozvoju spoločnosti založenej na údajoch a podporí sa rast a tvorba pracovných miest vo všetkých odvetviach hospodárstva.

„Tieto pravidlá sú skutočným nástrojom umelej inteligencie a pomôžu Európe stať sa svetovým lídrom v tejto kľúčovej oblasti. Podporia digitálny priemysel EÚ, najmä menšie podniky a startupy, ktoré by inak nemali prístup ku všetkým údajom, ktoré potrebujú na inováciu a rast,“ uviedol Alexandru Petrescu, rumunský minister pre spoje a informačnú spoločnosť, predseda Rady.

Novou smernicou sa rozširuje rozsah pôsobnosti pravidiel opakovaného použitia informácií verejného sektora nad rámec subjektov verejného sektora aj na verejné podniky v odvetviach dopravy a verejnoprospešných služieb.

Rovnako sa ňou zavádza pojem súborov údajov s vysokou hodnotou, ktoré sa majú sprístupniť bezplatne prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania. V znení sa vymedzuje šesť širokých kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou: geopriestorové údaje, údaje z pozorovanie Zeme a údaje o životnom prostredí, meteorologické a štatistické údaje, údaje o spoločnostiach a ich vlastníctve a údaje o mobilite. Tento zoznam sa bude aktualizovať v sekundárnych právnych predpisoch.

Viac..  EÚ udelila pokutu spoločnosti IFF za marenie vyšetrovania kartelu v oblasti vôní

Uvedené pravidlá sa budú vzťahovať na údaje z výskumu financovaného z verejných zdrojov, ktoré sú už k dispozícii vo verejných archívoch. Podnietia tiež šírenie dynamických údajov, ako sú údaje o doprave alebo počasí v reálnom čase.

Celkovo budú údaje verejného sektora k dispozícii bezplatne alebo za veľmi nízku cenu.

Reforma tiež podporuje využívanie otvorených údajov ako údajov v otvorených formátoch, ktoré sa môžu voľne používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

Postup a ďalšie kroky

Predbežná dohoda medzi rumunským predsedníctvom a Európskym parlamentom sa dosiahla 22. januára 2019. Parlament hlasoval 4. apríla 2019.

Právny akt sa následne uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty budú mať potom dva roky na začlenenie jeho ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices