cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

DiscoverEU: Šancu precestovať Európu dostalo ďalších 20 000 mladých ľudí

Do tretieho kola tejto novej iniciatívy EÚ pre mládež sa prihlásilo takmer 95 000 osemnásťročných Európanov. Cestovné poukazy DiscoverEU teraz získalo vyše 20 000 z nich. Na maximálne 30-dňovú cestu sa budú môcť vydať v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020.

Prihlášky do tretieho kola iniciatívy DiscoverEU zaslalo takmer 95 000 mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ. Kolo prebiehalo počas dvoch týždňov a uzávierka bola 16. mája 2019. Na základe určených kritérií výberu a podľa kvót na každý členský štát EÚ sa vybralo 20 000 mladých uchádzačov.

Komisár Tibor Navracsics zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport vyhlásil: „Tento mesiac oslavujeme prvé výročie iniciatívy DiscoverEU. Počas prvého roku jej existencie sa prihlásilo približne 275 000 mladých Európanov, ktorí mali záujem o túto skúsenosť. Cestovný poukaz získalo približne 50 000 z nich. Som hrdý na to, že čoraz viac mladých ľudí objavuje bohatstvo našich dejín a kultúry, nachádza priateľov v zahraničí, že sa stávajú nezávislejšími a sebestačnejšími, delia sa o zážitky a dojmy a v neposlednom rade nachádzajú samých seba.“

Úspešných uchádzačov tretieho kola budeme kontaktovať, aby si mohli začať svoju cestu organizovať. Podniknúť ju môžu sami alebo v maximálne päťčlenných skupinách, počas maximálne 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy.

Okrem cestovného poukazu dostanú aj technickú podporu a usmernenia k témam, ako sú udržateľné spôsoby cestovania a čo to znamená byť ambasádorom iniciatívy DiscoverEU. So svojimi skúsenosťami v rámci tejto úlohy budú môcť podeliť pomocou sociálnych médií (Instagram, Facebook, Twitter) alebo aj formou prezentácie na svojich školách či v miestnych komunitách. Okrem toho prostredníctvom sociálnych médií budú môcť nadviazať kontakt s ostatnými cestovateľmi a vyrozprávať svoje zážitky.

Všetci účastníci dostanú aj pozvánky na prvé stretnutia iniciatívy DiscoverEU, ktoré sa budú konať na rôznych miestach v Európe a budú sa niesť v znamení tém ako udržateľnosť či kultúrne dedičstvo. Prvé takéto stretnutie sa uskutoční v meste Nijmengen (Holandsko) 12. a 13. júla a jeho témou bude udržateľnosť.

Komisia plánuje otvoriť ďalšie kolo prihlášok pred koncom roka, pričom k dispozícii bude ďalších 20 000 cestovných poukazov.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Súvislosti

Iniciatíva DiscoverEU ponúka mladým ľuďom vo veku 18 rokov, a to vrátane mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, dostupnú a jednoduchú možnosť cestovať či už ako jednotlivci alebo skupinovo. Je to príležitosť spoznávať európske kultúrne dedičstvo i rozmanitosť, nadväzovať kontakty s inými mladými ľuďmi a objavovať európsku identitu. Iniciatíva bola na základe návrhu Európskeho parlamentu na prípravnú činnosť spustená v júni 2018. Rozpočet na ňu v roku 2018 predstavuje 12 miliónov EUR.

V prvých dvoch kolách možnosť cestovať po Európe dostalo približne 30 000 mladých ľudí. Na rok 2019 Európsky parlament na iniciatívu schválil prostriedky vo výške 16 miliónov EUR. Komisia plánuje otvoriť ďalšie kolo prihlášok pred koncom roka 2019. Konkrétne dátumy a ďalšie informácie v dostatočnom predstihu uverejní na Európskom portáli pre mládež.

Vzhľadom na záujem mladých cestovateľov o DiscoverEU sa Komisia usiluje iniciatívu vylepšiť, a to na základe spätnej väzby od samotných cestovateľov i kľúčových zainteresovaných strán. Z doterajších reakcií takmer 5 500 účastníkov z prvého kola je zrejmé, že DiscoverEU vnímajú ako cennú a inkluzívnu skúsenosť, ktorá prispieva k občianskej angažovanosti, osobnému rastu a rozvoju zručností. Cestovanie mladým ľudom dáva príležitosť získať sebadôveru a rozvíjať kľúčové schopnosti ako cudzojazyčné a medzikultúrne zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa, odolnosť, medziľudské zručnosti, riešenie problémov či organizačné schopnosti a schopnosť pôsobiť v tíme. Dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si toto cestovanie nemohli dovoliť. Niektorí účastníci cestovali prvýkrát v živote samostatne, bez rodičov či poručníkov.

Komisia v máji 2018 na iniciatívu DiscoverEU ako súčasť budúceho programu Erasmus v dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 navrhla sumu 700 miliónov EUR. Ak Európsky parlament a Rada tento návrh odsúhlasia, bude ďalších 1,5 milióna mladých ľudí vo veku 18 rokov počas týchto siedmich rokov môcť cestovať týmto spôsobom.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices