Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Európske spoločnosti čelia na zahraničných trhoch čoraz väčšiemu počtu prekážok

Európska komisia zverejnila správu, v ktorej potvrdzuje, že európske spoločnosti čelia na zahraničných trhoch čoraz väčšiemu počtu prekážok. Vďaka ráznej reakcii EÚ sa od začiatku funkčného obdobia súčasnej Komisie odstránilo 123 takýchto prekážok, čo v roku 2018 umožnilo zvýšiť vývoz o ďalších viac ako šesť miliárd eur.

V najnovšej správe o prekážkach obchodu a investícií sa uvádza 45 nových prekážok obchodu, ktoré boli v roku 2018 zavedené v krajinách mimo EÚ. Celkový počet sa tak vyšplhal na rekordných 425 opatrení v 59 rôznych krajinách. Tieto prekážky stoja európske podniky každoročne miliardy eur.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: V zložitej situácii, v ktorej sa dnes vzhľadom na silnejúce napätie v obchodných vzťahoch a rastúci počet protekcionistických opatrení nachádzame, musí EÚ neustále hájiť záujmy svojich spoločností na globálnych trhoch. Je mimoriadne dôležité, aby sme zaistili, že existujúce pravidlá sa dodržiavajú. Vďaka našim úspešným intervenciám sa od konca roku 2014, keď som nastúpila do funkcie, odstránilo 123 prekážok, ktoré bránili vývozným možnostiam EÚ. Vďaka riešeniu konkrétnych problémov, s ktorými sa na nás obracajú naše spoločnosti, dokážeme zabezpečiť ekonomické prínosy, ktoré sa svojou hodnotou vyrovnajú prínosom plynúcim z obchodných dohôd EÚ. V tomto úsilí nesmieme ustať.“

Na prvých dvoch priečkach celkového zoznamu sa nachádza Čína s tridsiatimi siedmimi a Rusko s tridsiatimi štyrmi problematickými obchodnými opatreniami. Najväčší vplyv na vývoz EÚ majú opatrenia, ktoré zaviedli Čína, USA, India a Alžírsko. Týkajú sa 80 % všetkého vývozu EÚ dotknutého novými opatreniami. Zameriavajú sa predovšetkým na oceľ a hliník a sektor informačných a komunikačných technológií (IKT).

Úsilie EÚ o presadzovanie existujúcich pravidiel medzinárodného obchodu prináša viditeľné výsledky. Komisia vďaka intervenciám, ktoré vykonala v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ a podnikmi v rámci posilnenej stratégie EÚ pre prístup na trh, odstránila v minulom roku až 35 prekážok obchodu, okrem iného v Číne, Japonsku, Indii a Rusku. Tieto opatrenia sa týkali ôsmich kľúčových odvetví vývozu a investícií EÚ vrátane poľnohospodárstva a rybolovu, automobilového priemyslu, odvetvia textilu a kože, vína a liehovín, kozmetiky, minerálnych výrobkov, dielov lietadiel a zariadení IKT. Niektoré z nich zasiahli aj viacero odvetví súčasne.

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

K prekážkam obchodu a investícií, ktoré sa podarilo odstrániť v roku 2018, patrili okrem iných:

  • čínske obmedzenia na dovoz výrobkov z hovädzieho a ovčieho mäsa,
  • ruské nezákonné antidumpingové opatrenia týkajúce sa ľahkých úžitkových vozidiel,
  • clá na elektroniku a povinné veterinárne osvedčenia obmedzujúce vývoz kožených výrobkov do Indie,
  • obmedzenia týkajúce sa používania povolených prídavných látok vo vínach a liehovinách v Japonsku,
  • povinné označovanie textílií v Egypte.

Súvislosti

V stratégii Komisie „Obchod pre všetkých“ z roku 2015 bolo presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu určené za jednu z hlavných priorít. Odstraňovanie prekážok obchodu je spolu s väčším dôrazom na vykonávanie obchodných dohôd EÚ kľúčovou úlohou Komisie. Cieľom posilneného partnerstva EÚ pre prístup na trh je zabezpečiť, aby naše spoločnosti mohli pri hľadaní vývozných a investičných príležitostí v krajinách mimo Európy súťažiť za rovnakých podmienok.

Správa Komisie o prekážkach obchodu a investícií sa uverejňuje každý rok od začiatku hospodárskej krízy v roku 2008. Vychádza výlučne z obchodných a investičných prekážok na zahraničných trhoch, ktoré oznámili európske spoločnosti.

Komisia takisto začala organizovať v členských štátoch Dni prístupu na trh, aby zvýšila informovanosť menších spoločností o tom, ako môže EÚ pomôcť pri riešení prekážok, s ktorými sa stretávajú. Za niečo vyše 12 mesiacov sa uskutočnili podujatia za účasti miestnych podnikov v Dánsku, Španielsku, Holandsku, Litve, Portugalsku a vo Francúzsku.

Ide o druhú správu vydanú Komisiou v roku 2019, ktorá sa týka presadzovania. Predchádzala jej 37. výročná správa o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných činnostiach EÚ, ktorá bola uverejnená 28. marca 2019. V priebehu tohto roka sa uverejní správa o pokroku pri vykonávaní obchodných dohôd EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Schválená zmena mapy regionálnej pomoci Slovenska Európskou komisiou (EK) umožní poskytnúť vyššie maximálne sumy pomoci …

Consent choices