chudoba, deti
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Chudoba je realitou pre takmer jedno zo štyroch detí v EÚ, varujú audítori

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť, či opatrenie EÚ pomáha znižovať chudobu detí v členských štátoch. Audítori budú konkrétne analyzovať účinnosť politiky EÚ a financovania na podporu úsilia členských štátov zmierniť chudobu detí.

Podľa najnovších údajov úradu Eurostat takmer 24 miliónov detí vo veku do 18 rokov je v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. To znamená, že žijú v domácnostiach, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich troch podmienok: riziko príjmovej chudoby, vážne materiálne problémy alebo veľmi nízka intenzita práce. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Okrem toho, špecifický problém chudoby detí sa radí medzi priority politického programu EÚ po návrhu Európskeho parlamentu týkajúceho sa záruky pre deti v rokoch 2021 – 2027.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu reakcie EÚ na chudobu detí. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Chudoba je realitou pre takmer jedno zo štyroch detí v EÚ. Pomerne nízkonákladová investícia v detstve môže priniesť celoživotné zisky, a to nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť a ekonomiku”, povedal Tony Murphy, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „V našich audítorských záveroch a odporúčaniach posúdime primeranosť iniciatív a finančnej podpory EÚ členským štátom v boji proti chudobe detí.“

Riešenie chudoby detí je zodpovednosťou členských štátov, ale Európska komisia zohráva úlohu dopĺňaním a podporovaním vnútroštátnych opatrení na boj proti chudobe detí. Iniciatívy a politické nástroje EÚ zahŕňajú európsky pilier sociálnych práv a európsky semester, ako aj odporúčanie „Investovať do detí“. Okrem toho je financovanie EÚ na boj proti chudobe detí dostupné najmä z Európskeho sociálneho fondu.

Viac..  Ekonomické prínosy členstva v EÚ sú významné, vyčíslili analytici NBS

V rámci auditu sa posúdi, ako Komisia riešila chudobu detí v období 2014 – 2020. Na tento účel audítori preskúmajú relevantnosť a účinnosť:

  • podpory Komisie na znižovanie chudoby detí v EÚ prostredníctvom dostupných
    mechanizmov;
  • príspevkov Komisie k úsiliu členských štátov riešiť chudobu detí využitím financovania EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices