Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament zvolil piatich kvestorov, jednou z nich je aj Monika Beňová

Poslanci si vo štvrtok zvolili piatich kvestorov EP na dva a pol roka. Novou kvestorkou bude aj slovenská poslankyňa Monika Beňová (S&D).

Poslanci si piatich kvestorov zvolili z piatich kandidátov, voľba teda prebehla aklamáciou a elektronické hlasovanie určilo iba ich prednostné poradie:

1. Anne SANDER (EPP, FR) 407 hlasov
2. Monika BEŇOVÁ (S&D, SK) 391 hlasov
3. David CASA (EPP, MT) 391 hlasov
4. Gilles BOYER (RE, FR) 317 hlasov
5. Karol KARSKI (ECR, PL) 261 hlasov

Voľba kvestorov EP: pravidlá

Kandidáti na posty podpredsedov a kvestorov Európskeho parlamentu môžu byť navrhnutí – rovnako ako pri voľbe predsedu EP – poslaneckým klubom (politickou skupinou) alebo aspoň jednou dvadsatinou všetkých poslancov, teda 38 zákonodarcami (článok 15 Rokovacieho poriadku EP). Voľba prebehne formou jednokolového tajného hlasovania, pričom na zvolenie musia kandidáti získať absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov.

Ak v prvom kole hlasovania nebude zvolených všetkých päť kvestorov, plénum pristúpi k druhému kolu voľby za nezmenených podmienok. V prípade, že sa nepodarí obsadiť všetky miesta kvestorov ani počas druhého kola, uskutoční sa tretie kolo, v ktorom o zvolení rozhodne najväčší počet odovzdaných hlasov (článok 18 a článok 17 Rokovacieho poriadku EP).

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Prednostné poradie kvestorov vyplynie z poradia, v ktorom boli zvolení, pričom v prípade rovnosti hlasov rozhodne ich vek (článok 18 a článok 17 Rokovacieho poriadku EP). Ak je počet navrhnutých kandidátov rovnaký ako počet obsadzovaných postov, teda päť, voľba kvestorov sa uskutoční aklamáciou. Aj v tomto prípade však prebehne tajná voľba s cieľom určiť prednostné poradie kvestorov.

Povinnosti podpredsedov EP

Kvestori sú členmi Predsedníctva EP, teda orgánu zodpovedného za administratívne, personálne a organizačné záležitosti Parlamentu (článok 25 Rokovacieho poriadku EP). Na starosti majú administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov (článok 28 Rokovacieho poriadku EP).

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices