europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci ustanovili parlamentné výbory a podvýbory

Poslanci v stredu popoludní schválili počty členov jednotlivých parlamentných výborov a podvýborov. Členstvo poslancov vo výboroch potvrdili v stredu večer politické skupiny.

Na základe rozhodnutia pléna bude v prvej polovici deviateho funkčného obdobia Európskeho parlamentu fungovať v snemovni dvadsať výborov a dva podvýbory. Ich názvy a počty členov nájdete v tabuľke nižšie:

Skratka Názov (pod)výboru Počet členov
AFET Zahraničné veci 71
AGRI Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 48
BUDG Rozpočet 41
CULT Kultúra a vzdelávanie 31
DEVE Rozvoj 26
ECON Hospodárske a menové veci 60
EMPL Zamestnanosť a sociálne veci 55
ENVI Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 76
IMCO Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa 45
INTA Medzinárodný obchod 41
ITRE Priemysel, výskum a energetika 72
JURI Právne veci 25
LIBE Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 68
REGI Regionálny rozvoj 43
TRAN Doprava a cestovný ruch 49
AFCO Ústavné veci 28
PECH Rybárstvo 28
PETI Petície 35
FEMM Práva žien a rodová rovnosť 35
CONT Kontrola rozpočtu 30
DROI Ľudské práva (podvýbor) 30
SEDE Bezpečnosť a obrana (podvýbor) 30

Zloženie výborov: pravidlá

Zaradenie poslancov do výborov by malo v čo najväčšej možnej miere odrážať zloženie samotného Európskeho parlamentu. Proporcionalita rozdelenia kresiel v ktoromkoľvek výbore medzi jednotlivé politické skupiny sa nesmie odchýliť od najbližšieho zodpovedajúceho celého čísla. Pokiaľ nedôjde k dohode politických skupín na proporčnom rozdelení kresiel v ktoromkoľvek výbore, rozhodnutie prijme Konferencia predsedov – teda predseda EP a lídri politických skupín (článok 209 Rokovacieho poriadku EP).

Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Zaradenie slovenských poslancov do výborov

Niekoľko hodín po hlasovaní o počte členov vo výboroch politické skupiny informovali o zaradení poslancov do jednotlivých výborov. Zoznam členov všetkých výborov a podvýborov je k dispozícii tu. Predsedovia výborov a podvýborov budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach.

Politické skupiny vypracujú aj zoznam náhradníkov v jednotlivých výboroch a podvýboroch.

Slovenskí poslanci budú riadnymi členmi nasledujúcich výborov:

Poslankyňa / poslanec Politická skupina Členstvo vo výboroch
Monika Beňová S&D ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Vladimír Bilčík EPP LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Miroslav Číž S&D INTA (Medzinárodný obchod)
Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)
Robert Hajšel S&D ITRE (Priemysel, výskum a energetika)
Martin Hojsík RE ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Eugen Jurzyca ECR IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
Peter Pollák EPP CULT (Kultúra a vzdelávanie)
Miroslav Radačovský NI EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)
Michal Šimečka RE LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Ivan Štefanec EPP IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
Milan Uhrík NI LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Michal Wiezik EPP ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices