Barnier
Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament naďalej podporuje riadený brexit

Vyjednaná Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ je spravodlivá, vyvážená a prináša právnu istotu, vyhlásili v stredu poslanci. Parlament sa opätovne zasadili za riadený brexit.

Európsky parlament naďalej podporuje riadený brexit založený na vyjednanej Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v stredu pomerom hlasov 544 (za): 126 (proti): 38 (zdržalo sa hlasovania) schválilo plénum EP. Poslanci v prijatom texte pripomínajú, že dohoda o brexite rešpektuje kategorické podmienky Spojeného kráľovstva aj Európskej únie a prináša spravodlivé a vyvážené riešenie.

Právna istota

Parlament zdôraznil, že vyjednaná dohoda chráni práva a životné rozhodnutia občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a britských občanov v EÚ, zabezpečuje jednotné finančné vyrovnanie záväzkov Spojeného kráľovstva a na žiadosť Londýna sa venuje aj problematike prechodného obdobia. Jej súčasťou je však aj nevyhnutný zabezpečovací mechanizmus pre hranicu medzi Írskom a Severným Írskom, tzv. írska poistka, ktorý by mal na danej hranici zachovať status quo, ochrániť Veľkopiatkovú dohodu a mierový proces v Severnom Írsku a podporiť spoluprácu medzi severom a juhom ostrova, dodáva schválený text.

Poslanci potvrdili pripravenosť vrátiť sa k pôvodnému návrhu EÚ, ktorý počítal so zabezpečovacím mechanizmom, tzv. poistkou, iba pre Severné Írsko. Zákonodarcovia neodmietli ani možnosť preskúmať ďalšie alternatívne opatrenia, ktoré by boli v súlade so zásadami EÚ, pokiaľ budú právne a technicky uskutočniteľné. Parlament však zároveň vyjadril odhodlanie odmietnuť takú dohodu o brexite, ktorej súčasťou by nebol žiaden írsky zabezpečovací mechanizmus.

Zodpovednosť za brexit bez dohody výlučne na pleciach britskej vlády

Poslanci vyjadrili znepokojenie v súvislosti s najnovším vývojom v Spojenom kráľovstve. Zdôraznili tiež, že v prípade brexitu bez dohody by za vzniknutú situáciu a jej následky niesla plnú zodpovednosť britská vláda.

Parlament upozornil, že brexit bez dohody neodstráni záväzky Spojeného kráľovstva v oblasti finančného vyrovnania, práv občanov či dodržiavania Veľkopiatkovej dohody. Poslanci v tejto súvislosti vyhlásili, že kým tieto záväzky nebudú naplnené, neudelia súhlas so žiadnou inou dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Viac..  EÚ povolila používanie geneticky modifikovanej kukurice ako krmiva pre zvieratá

Uznesenie tiež oceňuje prijatie plánov a opatrení na úrovni EÚ aj členských štátov pre prípad brexitu bez dohody.

Práva občanov zostávajú prioritou

Ochrana práv a životných rozhodnutí občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a britských občanov pobývajúcich v EÚ zostáva naďalej prioritou Európskeho parlamentu, uvádza sa v uznesení. Poslanci vyjadrili znepokojenie nad implementáciou tzv. pobytovej schémy Spojeného kráľovstva. Zároveň však vyzvali vlády ostatných členských štátov EÚ, aby vo vzťahu k ochrane práv britských občanov uplatňovali konzistentný a veľkorysý prístup zabezpečujúci právnu istotu.

Podmienečný odklad brexitu

Parlament vyjadril svoju otvorenosť prípadnej žiadosti o predĺženie lehoty podľa článku 50 Zmluvy o EÚ, avšak iba v prípade, že požiadavka na odklad brexitu bude jasne odôvodnená a bude mať jednoznačný účel – napríklad zabránenie vystúpeniu bez dohody, uskutočnenie parlamentných volieb alebo referenda, odvolanie brexitu alebo schválenie dohody o vystúpení. Odklad brexitu však nesmie nepriaznivo ovplyvniť činnosť a fungovanie inštitúcií EÚ, dodáva schválený text.

Súvislosti

Hlavy štátov a vlád EÚ na mimoriadnom európskom samite dňa 10. apríla odobrili žiadosť britskej vlády odložiť dátum brexitu najneskôr na 31. október 2019.

Ďalší postup

Schválené nelegislatívne uznesenie, ktoré prichádza pred rozhodujúcim októbrovým samitom hláv štátov a vlád, je vyjadrením podpory zo strany povolebného Európskeho parlamentu jednotnému postoju EÚ. Dohoda o brexite, budúca asociačná dohoda alebo akákoľvek iná medzinárodná zmluva medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou musí byť pred vstupom do platnosti odobrená Európskym parlamentom.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices