Leyen Nicholsonova
Ursula von der Leyen a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: ARchív LĎN.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Európa starne a nie je na to pripravená. Aktívne starnutie musí dostať väčší priestor v európskych politikách

Téma aktívneho starnutia je čoraz aktuálnejšia, podľa odhadov sa podiel ľudí nad 65 rokov do roku 2060 vyšplhá zo súčasných 19 až na rekordných 29 percent.

Téma aktívneho starnutia a lepšej inklúzie starších ľudí do spoločnosti je pre súčasnú generáciu veľmi dôležitá a dnes už doslova nevyhnutná. Demografická kríza a starnutie obyvateľstva bude mať negatívny vplyv na širokú škálu politík. Aktívne starnutie nie je iba o dlhšom zapojení starších ľudí do pracovného trhu, ale aj o posilnení ich postavenia v spoločnosti a plnom využití potenciálu, ktorí majú.

Vyplynulo to zo stredajšieho stretnutia predsedníčky výboru pre zamestnanosť Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej s novozvolenou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, ktorá si závažnosť tejto témy uvedomuje a svoju komisárku pre demografiu poverila prípravou rozsiahlej štúdie na dlhodobý dôsledok starnutia populácie na sociálne systémy.

Pracovný trh Európskej únie bude poznamenaný stále väčším nedostatkom ľudí v produktívnom veku a zapojenie doteraz znevýhodňovaných skupín sa musí stať prioritou.  Európska únia nesmie strácať čas ideologickými súbojmi medzi členskými štátmi.

Téma aktívneho starnutia je čoraz aktuálnejšia – podľa odhadov sa podiel ľudí nad 65 rokov do roku 2060 vyšplhá takmer na tretinu.  Preto je už dnes potrebné pripraviť komplexné zmeny v dôchodkovom poistení a zabezpečiť kvalitnú zdravotnú a dlhodobú starostlivosť. „Pozornosť sa dnes sústredí predovšetkým na mladých, ale je mimoriadne dôležité otvárať témy ako aktívne starnutie, vtiahnutie seniorov do oblastí ako je vzdelávanie a rozvoj zručností – táto teraz neatraktívne znejúca politika sa raz bude týkať nás všetkých,“ konštatuje Ďuriš Nicholsonová.

Viac..  Eurobarometer: Mladí Európania, aj Slováci, majú záujem hlasovať v eurovoľbách

Pri sociálne vylúčených rómskych komunitách je jasné, že členské štáty pomoc z EÚ potrebujú.

Európske fondy sú avšak veľakrát zneužívané a v praxi nájdeme obrovské množstvo projektov iba povrchne vykazujúcich výstupy, ale výsledky takmer žiadne. Európski daňoví poplatníci financujú aj na Slovensku projekty na lepšiu inklúziu Rómov, a pritom dodnes veľa z nich nemá tečúcu vodu alebo zamestnanie, za to sa učia sa robiť na počítačoch pod taktovkou schránkových tréningových firiem, ktoré ešte včera učili futbal“.

„Ani stovky eurofondových projektov neprinesú zmenu k lepšiemu, ak nebudú efektívne. A práve meranie dopadov projektov je niečo, čo dnes nikto nerieši. Novozvolená predsedníčka von der Leyen tiež spomenula nový legislatívny návrh, ktorý by to mal obmedziť zneužívanie eurofondov, netrpezlivo preto čakám na viac informácií,“ uzavrela Ďuriš Nicholsonová.

Predsedníčka EMPL výboru tiež navrhla v sociálnej oblasti niekoľko pilotných projektov na pomoc sociálne vylúčeným komunitám a zavádzanie nových technológií do sociálnych služieb pre seniorov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices