benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Sloboda prejavu neznamená neobmedzené a beztrestné šírenie lží

Šírenie dezinformácií a snaha ich prostredníctvom ovplyvňovať rozhodovanie sa občanov dlhodobo ohrozuje politickú stabilitu jednotlivých krajín, vrátane rozvoja spolupráce v rámci Európskej únie ako takej.

Jednou zo základných európskych hodnôt je sloboda prejavu. Tú si však nemožno zamieňať s možnosťou neobmedzeného a beztrestného šírenia lží,“ zdôraznila europoslankyňa Monika Beňová. Plénum Európskeho parlamentu sa preto bude v rámci dnešného zasadnutia zaoberať aj zahraničným zasahovaním do volieb a demokratických procesov a súvisiacim šírením dezinformácií.

Ochrana pred pokusmi o manipuláciu je dôležitou výzvou pre správne fungovanie súčasných demokratických inštitúcií,“ pripomenula poslankyňa. Na základe doposiaľ uskutočnených opatrení sa zvýšila schopnosť dezinformácie včas odhaliť, zlepšiť výmenu informácií o nich medzi členskými štátmi a zabrániť tak rozšíreniu mnohých dezinformačných kampaní. Pomohla tomu aj lepšia spolupráca európskych inštitúcií s online platformami a internetovým odvetvím.

Šírenie nepravdivých správ je však hrozbou, ktorá sa rýchlo mení a flexibilne reaguje na prijímané opatrenia. Ich cieľom je pritom najmä podpora extrémistických politických síl, polarizácia a spochybňovanie princípov a hodnôt, na ktorých demokratické spoločnosti stoja. Zlepšiť je potrebné najmä techniky identifikácie aktérov, ktorí sa na tvorbe a šírení dezinformácií podieľajú, posilniť spoluprácu v oblasti overovania faktov, či zintenzívniť zapojenie vedecko-výskumnej komunity v tejto oblasti,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Kritické suroviny: Zabezpečenie dodávok a suverenity EÚ

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices