Gall-Pelcz
Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori skontrolujú účinnosť výmeny daňových informácií v EÚ

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť účinnosť výmeny daňových informácií v EÚ. Audítori konkrétne preskúmajú zavedený systém a posúdia, ako Európska komisia podporuje jeho vykonávanie a ako monitoruje jeho výkonnosť. Taktiež preskúmajú, ako si členské štáty EÚ vymieňajú informácie a či čo najlepšie využívajú údaje, ktoré dostávajú.

Európska komisia spolu s členskými štátmi pracuje na tom, aby boli vnútroštátne daňové systémy v EÚ transparentnejšie, zodpovednejšie a účinnejšie. Na tento účel bol zavedený systém na výmenu informácií o daňových a finančných účtoch medzi členskými štátmi. V súlade so štandardmi OECD sa daňové orgány v EÚ tiež dohodli užšie spolupracovať nielen na správnom uplatňovaní daňových pravidiel, ale aj na boji proti podvodom a daňovým únikom.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu výmeny daňových informácií v EÚ. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Daňová transparentnosť je zásadne dôležitá pre jednotný trh. Zvyšuje istotu daňových poplatníkov a prispieva k spravodlivej hospodárskej súťaži. Z tohto dôvodu sa stala výmena informácií na daňové účely aktuálnou témou,” povedala Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Iniciatívy z posledných rokov poskytli daňovým správam bezprecedentný prístup k daňovým informáciám. V rámci nášho auditu skontrolujeme najmä to, či súčasný systém účinne zabezpečuje, že sa správna výška daní uhradí v správnom členskom štáte.“

Na úrovni EÚ je duálna zodpovednosť za zabezpečenie spravodlivej daňovej súťaže, a to na úrovni členských štátov aj Komisie (Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu). Smernica 2 SK o administratívnej spolupráci v oblasti daní z roku 2011 je základným právnym predpisom EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti priamych daní. V posledných rokoch bola niekoľkokrát zmenená, aby sa rozšíril jej rozsah.

Viac..  ECB: Výhľad sektora obytných nehnuteľností v eurozóne je relatívne pozitívny

V rámci auditu sa posúdi systém zavedený v EÚ na výmenu daňových informácií. Audítori konkrétne preskúmajú, či:

  • Komisia stanovila pevný rámec a náležite monitoruje systém,
  • či členské štáty zaviedli tento systém a či je účinný.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices