Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union-EP.

Nový program podpory EÚ pomôže umelcom pracovať a získavať skúsenosti v zahraničí

Komisia úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a kultúrnych odborníkov. Pilotný projekt i-Portunus financovaný z programu EÚ s názvom Kreatívna Európa je konkrétnym výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru, ktorá bola prijatá v roku 2018. Vďaka rozpočtu 1 milión eur bolo v roku 2019 z projektu i-Portunus finančne podporených 343 umelcov a profesionálov z 36 krajín pôsobiacich v oblasti múzických alebo výtvarných umení, čo im poskytlo možnosť pracovať 15 až 85 dní v zahraničí.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Som hrdý na to, že sme zaviedli tento vôbec prvý systém financovaný zo zdrojov EÚ, ktorý pomáha umelcom a profesionálom v oblasti kultúry získať skúsenosti v zahraničí a budovať nové partnerstvá s ostatnými tvorcami z iných krajín. Je to kľúčový krok smerom k podpore inovácií a konkurencieschopnosti v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v našich hospodárstvach a spoločnostiach.“

Na získanie podpory z projektu i-Portunus uchádzači museli preukázať osobitný a presne vymedzený cieľ, napríklad rozvoj medzinárodnej spolupráce či pobyt s konkrétnymi výsledkami alebo profesijný rozvoj v cieľovej krajine. Od apríla do septembra 2019 umelci a odborníci v oblasti kultúry predložili viac ako 3 200 žiadostí o podporu.

Spätná väzba od účastníkov a kultúrnych sektorov je veľmi pozitívna. i-Portunus mal najväčší úspech u mladých a začínajúcich umelcov. Na konferencii v Bruseli 15. a 16. októbra sa zišli niektorí umelci, ktorí sa zúčastnili programu, ako aj hlavní aktéri zastupujúci sektory, ako je hudba, divadlo, tanec, festivaly a literatúra, a národné a medzinárodné kultúrne inštitúty ako Európska kultúrna nadácia s cieľom diskutovať o možnostiach zlepšenia tohto systému. Diskusie sa premietnu do odporúčaní, ktoré zainteresované strany predložia Komisii na konci realizácie projektu.

Viac..  Miriam Lexmann: Prijali sme legislatívu, ktorá má chrániť nezávislosť a vyváženosť médií

Ďalšie kroky

V roku 2020 Komisia do dvoch podobných pokusov investuje ďalších 1,5 milióna eur. Výsledky a odporúčania zo všetkých pilotných projektov potom budú základom pre trvalé opatrenia navrhnuté v rámci budúceho programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

V máji 2018 Európska komisia uverejnila oznámenie „Nová európska stratégia pre kultúru“, v ktorom sa stanovujú ciele spolupráce na úrovni EÚ a navrhuje 25 prioritných opatrení. Jedným z týchto opatrení je podpora „mobility odborníkov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch“. Do pracovného programu Kreatívna Európa na rok 2018 bol zahrnutý aj cezhraničný program mobility pre umelcov a tvorivé osoby s cieľom otestovať nový systém financovania s väčším objemom prostriedkov v rokoch 2019 a 2020, ktorý sa bude pravidelne realizovať po roku 2020 v rámci nového programu Kreatívna Európa.

i-Portunus je krátkodobý pilotný projekt, ktorý bol vybraný a financovaný z programu EÚ Kreatívna Európa a ktorý podporuje európsku kultúru a audiovizuálne sektory.

Na realizáciu tejto novej iniciatívy bola v roku 2018 uverejnená výzva na predkladanie ponúk. Úspešným uchádzačom bolo konzorcium pozostávajúce z týchto partnerov: Goethe-Institut (Nemecko), Institut français (Francúzsko), Nida Art Colony Vilniuskej akadémie umení (Litva) a Izoľacija (Ukrajina). Pilotný projekt sa začal v januári a bude trvať do februára 2020, keď má konzorcium predložiť svoje hodnotenie a politické odporúčania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices