PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ schválili obchodnú dohodu so Singapurom

Členské štáty EÚ schválili obchodnú dohodu medzi EÚ a Singapurom. Dohoda tak nadobudne platnosť už 21. novembra.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: Ide o prvú dvojstrannú obchodnú dohodu Európskej únie s krajinou juhovýchodnej Ázie, ktorá bude základom pre nadviazanie užších vzťahov medzi Európou a jedným z najdynamickejších regiónov na svete. Dohoda je vyvrcholením úsilia tejto Komisie vybudovať sieť partnerov, ktorí sú odhodlaní zasadzovať sa za otvorený a spravodlivý obchod založený na pravidlách. Od roku 2014, keď som nastúpil do funkcie, obchod prispel k vytvoreniu 5 miliónov nových pracovných miest v EÚ a v súčasnosti má aj vďaka nemu zamestnanie 36 miliónov ľudí. To spolu s 35 % podielom na HDP EÚ svedčí o tom, aký dôležitý je obchod pre prosperitu Európy.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: „Naša obchodná dohoda so Singapurom je ďalším dôkazom nášho odhodlania presadzovať spravodlivý obchod založený na pravidlách. Bude prínosom pre pracovníkov, poľnohospodárov a podniky všetkých veľkostí tak v EÚ, ako aj v Singapure. Zároveň obsahuje prísne ustanovenia o ochrane ľudských a pracovných práv a životného prostredia. Za posledných päť rokov EÚ uzavrela 16 obchodných dohôd vrátane dohody so Singapurom. Spolu tak máme 42 obchodných dohôd so 73 partnermi, čo predstavuje tretinu celkového obchodu EÚ. Ide o najväčšiu sieť tohto druhu na svete.“

Singapur je zďaleka najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne juhovýchodnej Ázie: celkový objem bilaterálneho obchodu s tovarom predstavuje viac než 53 miliárd eur a obchod so službami ďalších 51 miliárd eur. Je tam usadených vyše 10 000 spoločností z EÚ, ktoré Singapur využívajú ako základňu pre celú oblasť Tichomoria. Zároveň doň smeruje najviac európskych investícií v Ázii. Vzájomné investície EÚ a Singapuru pritom v posledných rokoch výrazne vzrástli: celkový objem bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2017 výšku 344 miliárd eur.

Viac..  Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac klesla

Na základe tejto obchodnej dohody Singapur zruší všetky zostávajúce clá na výrobky z EÚ. Dohoda súčasne vytvára nové príležitosti pre poskytovateľov služieb z EÚ, napríklad z odvetvia telekomunikácií, ekosystémových služieb, inžinierskych služieb, IT a námornej dopravy. Zároveň vďaka nej vznikne predvídateľnejšie podnikateľské prostredie. Zaistí aj právnu ochranu 138* tradičných európskych potravín a nápojov, známych ako zemepisné označenia. Singapur je už tretím najväčším odbytiskom pre takéto európske špeciality. Singapur sa takisto zaviazal, že okrem ciel odstráni aj ďalšie prekážky brániace obchodu v kľúčových odvetviach, a to napríklad tým, že uzná bezpečnostné skúšky EÚ pre automobily a mnohé elektronické spotrebiče alebo bude akceptovať označenia, ktoré podniky z EÚ používajú pre textilné výrobky.

EÚ a Singapur uzavreli aj dohodu o ochrane investícií, ktorá môže nadobudnúť platnosť, keď ju v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi ratifikujú všetky členské štáty EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices