plyn
Ilustračné PHOTO: © European Union

Slovensko je povinné zabezpečiť exekúciu voči Naftogazu, tvrdí komora exekútorov

BRATISLAVA – Slovensko je povinné exekúciu voči ukrajinskej spoločnosti Naftogaz, o ktorej rozhodol približne pred siedmimi rokmi Rozhodcovský inštitút Štokholmskej obchodnej komory, zabezpečiť.

„Inak by sme porušili svoje medzinárodné záväzky. Hoci je zrejmé, že predmetný spor má aj politický kontext, v právnom štáte je neprípustné, aby do výkonu spravodlivosti zasahovali predstavitelia cudzej moci. Takýto postup by mohol znamenať zasahovanie do národnej suverenity, ako aj nezávislosti justície,“ zdôraznila hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Slovensku podľa spoločnosti Naftogaz hrozí medzinárodný škandál, zastavenie dodávok plynu z Ukrajiny a strata 60 miliónov eur ročne. Dôvodom majú byť údajne pochybné exekúcie voči ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz v SR. Ako informovala spoločnosť Naftogaz of Ukraine, prípad sa týka arbitrážnej kauzy, ktorej pôvodná hodnota 12 miliónov eur sa medzičasom vyšplhala do astronomických výšok. „V slovenskej sieti plynovodov zabavuje exekútor ukrajinský plyn a sudkyňa bez akejkoľvek kontroly schvaľuje škandalózny postup, ktorého výsledkom je okrádanie Naftogazu a jeho napriek exekúciám neklesajúci dlh,“ informovala v piatok spoločnosť Naftogaz.

Dlžník mal podľa komory slovenských exekútorov dostatok času, aby od roku 2012 splnil svoj dlh. „Obviňovať súdneho exekútora, ktorý musí vykonať právoplatné rozhodnutie a konajúcu sudkyňu, ktorá musí riešiť pridelenú kauzu je jednoznačne účelové,“ dodala Kolesárová.

Rôznymi otázkami, ktoré pri spore vznikli sa už podľa nej zaoberal Okresný súd Bratislava II, Ministerstvo spravodlivosti SR, Slovenská komora exekútorov, Generálna prokuratúra SR, Najvyšší súd SR a v dvoch rozhodnutiach aj Ústavný súd SR. „Ústavný súd SR vo svojich dvoch rozhodnutiach rozhodol, že sťažnosti dlžníka sú zjavne neopodstatnené, preto tvrdenie, že súdny exekútor vykonáva pochybnú exekúciu a sudkyňa okresného súdu ju schvaľuje bez akejkoľvek kontroly sú nepravdivé. Ústavný súd SR uvádza, že okresný súd na všetky námietky dlžníka prihliadal, zaoberal sa nimi a riadne sa s nimi vysporiadal,“ povedala Kolesárová.

Ústavný súd uviedol, že okresný súd sa riadne zaoberal predovšetkým otázkou úschovy plynu v Rakúsku a trovami tejto úschovy. „Je zrejmé, že náklady úschovy zemného plynu, ako špecifickej suroviny, sú značné. Nie sú nám známe žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že by exekútor nevyužil najlacnejšiu možnosť jeho úschovy. Podľa dostupných súdnych rozhodnutí ani sám dlžník žiadnu lacnejšiu alternatívu uskladnenia plynu neuviedol,“ uzavrela Kolesárová.

Viac..  Eurokomisia zaznamenala veľký záujem o päťročnú možnosť spoločných nákupov plynu

Energetická bezpečnosť Slovenska pri dodávkach zemného plynu nie je aj napriek vyhrážkam ukrajinskej spoločnosti Naftogaz ohrozená. Tvrdí to v reakcii na vyhlásenia spomínanej spoločnosti Ministerstvo hospodárstva SR. „Treba zdôrazniť, že predmetom sporu je výlučne takzvaný reverzný plyn smerom na Ukrajinu a iného tranzitu plynu sa prípad netýka. Rozhodne teda nie je možné hovoriť o ohrození energetickej bezpečnosti Slovenska alebo iných dodávok smerom do Európy,“ uviedol hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.

Podľa slovenského ministerstva hospodárstva v tomto prípade nejde o otázku plynárenstva, ale justície. „Neprináleží nám komentovať rozhodnutia a postup súdov v prípade obchodného sporu dvoch subjektov, ktoré nesúvisia so Slovenskou republikou. Situáciu však sledujeme aj prostredníctvom spoločnosti Eustream,“ konštatoval Stano.

Aj slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, vylučuje akékoľvek úvahy o ohrození bezpečnosti dodávok pre Slovensko alebo tranzitu do Európy. „Vyjadrenie Naftogazu sa týka bilaterálneho obchodného sporu medzi Naftogazom a jeho obchodným partnerom. Eustream nebol ani nie je účastníkom tohto sporu ani súvisiaceho exekučného konania a neprináleží nám sa k nemu bližšie vyjadrovať,“ povedal hovorca Eustreamu Pavol Kubík. Podľa slovenského prepravcu plynu, akákoľvek poskytnutá súčinnosť v exekučnom konaní zo strany Eustreamu vyplýva výlučne z ich zákonných povinností a týka sa iba plynu vo vlastníctve Naftogazu v smere exportu na Ukrajinu.

Ukrajinská spoločnosť Naftogaz prehrala v roku 2012 arbitrážny spor s talianskou spoločnosťou IUGAS. Potom, čo veriteľ IUGAS postúpil pohľadávku zároveň dvom rôznym zahraničným spoločnostiam, švajčiarskej Omni Bridgeway a maďarskej Trameta, začal sa na Slovensku exekuovať plyn patriaci Naftogazu. Spoločnosť Naftogaz podľa vlastných tvrdení bola ochotná pokryť dlh legitímnemu veriteľovi, nemohla to však urobiť, pretože dlh bol súčasne vymáhaný dvoma subjektmi. „Momentálne prebieha vo viacerých európskych jurisdikciách právny proces s cieľom určiť, ktorý subjekt v súčasnosti vlastní legitímny nárok na tento dlh,“ dodala ukrajinská firma.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Medzinárodní dodávatelia ponúkajú európskym spotrebiteľom takmer 100 miliárd m³ plynu

Prvá verejná súťaž s novým strednodobým nákupom plynu v rámci energetickej platformy EÚ sa ukončila a prilákala …

Consent choices