Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

Komisia poskytla Ukrajine 1,5 miliardy eur na preklenovacie financovanie

Komisia vyplatila Ukrajine druhú splátku mimoriadneho preklenovacieho financovania v rámci nástroja pre Ukrajinu vo výške 1,5 miliardy EUR. Vyplatenie finančných prostriedkov nasleduje po tom, ako Komisia pozitívne zhodnotila dohodnuté politické podmienky spojené s reformami v oblasti súdnictva, boja proti praniu špinavých peňazí, riadenia verejných financií, podnikateľského prostredia a poľnohospodárstva, ako aj požiadavky na podávanie správ s cieľom zabezpečiť transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov. Všeobecnou podmienkou podpory v rámci nástroja pre Ukrajinu je dodržiavanie účinných demokratických mechanizmov.

V marci Únia uvoľnila prvú splátku mimoriadneho preklenovacieho financovania vo výške 4,5 miliardy EUR. Dnešnou platbou EÚ vyplatila Ukrajine 6 miliárd EUR na podporu makrofinančnej stability krajiny od 1. marca, keď nástroj pre Ukrajinu nadobudol platnosť. Celková podpora EÚ pre Ukrajinu a jej obyvateľov od februára 2022 teraz predstavuje 98,5 miliardy EUR.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: ,,V súčasnosti je Ukrajina v situácii, keď sa jej podarilo získať finančné prostriedky z rozpočtu EÚ: „Ukrajina nesie na svojich pleciach ťažké bremeno pre nás všetkých. Ďalších 1,5 miliardy EUR, ktoré dnes vyplatíme, zabezpečí, aby Ukrajina mohla naďalej udržiavať štát a základné služby pre obyvateľstvo, zatiaľ čo sa bráni agresorovi. Budeme úzko spolupracovať s ukrajinskými orgánmi, aby sme zabezpečili vykonávanie plánu pre Ukrajinu, ktorý by mala Rada urýchlene schváliť. Tým sa pripraví pôda pre pravidelné a predvídateľné vyplácanie prostriedkov v rámci nástroja pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd EUR. Európa zostáva jednotná a rozhodná vo svojej podpore Ukrajiny.“

Súvislosti

V novom nástroji pre Ukrajinu, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca, sa predpokladá stabilné financovanie vo forme grantov a pôžičiek vo výške až 50 miliárd EUR na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny na obdobie rokov 2024 až 2027. Z tejto sumy je až 32 miliárd EUR z nástroja pre Ukrajinu orientačne vyčlenených na podporu reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu, pričom vyplatenie prostriedkov bude podmienené splnením stanovených ukazovateľov. Takmer 7 miliárd EUR bude mobilizovaných pre investičný rámec na podporu investícií a zabezpečenie prístupu k financovaniu, zatiaľ čo približne 5 miliárd EUR sa predpokladá na technickú pomoc na podporu reforiem a súvisiacich podporných opatrení. Napokon 6 miliárd EUR je vyčlenených na mimoriadne preklenovacie financovanie, ktoré už EÚ vyplatila.

Viac..  Európske akcie sa dostali na nové rekordy

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje nástroj pre Ukrajinu, umožňuje Komisii poskytnúť výnimočné preklenovacie financovanie až na šesť mesiacov na podporu makrofinančnej stability krajiny. Takéto preklenovacie financovanie sa predpokladá v prípade, že plán pre Ukrajinu ešte nebude prijatý. Plán pre Ukrajinu je plán reforiem a investícií ukrajinskej vlády, ktorý bude podkladom pre pravidelné platby v rámci ukrajinského nástroja.

Po tom, ako Komisia 15. apríla pozitívne posúdila plán Ukrajiny, má Rada jeden mesiac na to, aby toto posúdenie potvrdila. Tým sa pripraví pôda pre predbežné financovanie Ukrajiny, po ktorom budú nasledovať pravidelné platby v rámci nástroja pre Ukrajinu po dosiahnutí reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál o Ukrajine: Cesta k členstvu v EÚ je zložitý proces, ktorý ponúka veľké podnikateľské príležitosti

Samit “Mind Entrepreneur” v Kyjeve. 🇪🇺🇺🇦 Som veľmi rád, že som mal tú česť prednášať …

Consent choices