automobil
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Od roku 2022 budú musieť po cestách jazdiť bezpečnejšie autá

Od polovice roku 2022 budú musieť byť všetky nové autá na trhu EÚ vybavené vyspelými systémami bezpečnosti. Rada v nadväznosti na dohodu s Európskym parlamentom z minulého marca prijala nariadenie o všeobecnej bezpečnosti motorových vozidiel a o ochrane cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým chce dosiahnuť podstatné zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách.

„Tieto nové pravidlá nám pomôžu významne znížiť počet smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení na cestách EÚ. Posilňujú tiež konkurencieschopnosť európskych výrobcov áut na svetových trhoch,“ uviedol Timo Harakka, fínsky minister pre zamestnanosť.

Desať rokov po prijatí svojho predchodcu dodáva nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti nový impulz činnosti EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Po prvýkrát sa pozornosť venuje špecifickej situácii zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.

Podľa nových pravidiel musia byť všetky motorové vozidlá (vrátane nákladných vozidiel, autobusov, dodávok a športových úžitkových vozidiel) vybavené týmito bezpečnostnými prvkami:

 • systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti,
 • umožnenie montáže alkoholového imobilizéra,
 • systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti,
 • pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením,
 • signály núdzového zastavenia,
 • systémy detekcie spätného chodu,
 • zariadenia na záznam údajov o udalostiach,
 • presné monitorovanie tlaku v pneumatikách.

Pri osobných automobiloch a dodávkach sa budú vyžadovať dodatočné pokročilé bezpečnostné opatrenia. Medzi tieto patria:

 • zdokonalené systémy núdzového brzdenia,
 • systémy núdzového udržiavania v jazdnom pruhu,
 • rozšírená ochranná zóna pre náraz hlavy, ktorá dokáže zmierniť zranenia pri zrážkach so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.

Popri všeobecných požiadavkách a existujúcich systémoch (ako je systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a zdokonalený systém núdzového brzdenia) sa budú nákladné vozidlá a autobusy musieť navrhovať a vyrábať, tak, aby sa významne zredukovali mŕtve uhly okolo vozidla. Budú tiež musieť byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať chodcov a cyklistov, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti vozidla.

Viac..  Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

Komisia bude mať na základe tohto nariadenia okrem toho možnosť zaviesť osobitné pravidlá v oblasti bezpečnosti vozidiel na vodíkový pohon a automatizovaných vozidiel. Vo všeobecnejšej rovine nariadenie Komisii umožňuje aktualizovať nové špecifikácie a zohľadniť tak budúci technický vývoj.

Nariadením sa aktualizujú súčasné pravidlá týkajúce sa bezpečnosti automobilov uvedené v nariadení (ES) č. 661/2009 o všeobecnej bezpečnosti a nariadení (ES) č. 78/2009 o bezpečnosti chodcov.

Ďalšie kroky

Nariadenie sa začne uplatňovať 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. V súvislosti s obmedzeným počtom aspektov je stanovený dlhší dátum uplatňovania, aby mohli výrobcovia áut prispôsobiť výrobu novým požiadavkám.

Kontext

Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka Komisie s názvom „Európa v pohybe“, ktorý bol spustený v máji 2018. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť hladký prechod na bezpečný, čistý a automatizovaný systém mobility.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices