znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vieme, čo dýchame? V Bratislave prebieha meranie kvality ovzdušia a toto je výsledok

BRATISLAVA / Na deviatich miestach Bratislavy je už niekoľko dní merané znečistenie ovzdušia. Podľa občianskej iniciatívy Za čisté ovzdušie, to veľmi dobre nevyzerá. Proti ultra jemným časticiam sa totiž organizmus nevie brániť. Od politikov, ktorí sa majú stretnúť v Bratislave, očakávajú razantné kroky.

Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie sa rozhodla merať kvalitu ovzdušia v hlavnom meste, ktoré znečisťujú najmä autá. Merania prebiehajú na frekventovaných križovatkách a v blízkosti škôl, od 19. do 29. novembra, teda pred a počas Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie, kde sa stretávajú vysokopostavení politici a odborníci, aby diskutovali o tomto probléme. „Meraním chceme upozorniť na potrebu výraznejších opatrení na ochranu ovzdušia a lepšiu informovanosť občanov. Už prvé predbežné výsledky potvrdili, že každodenne dýchame v Bratislave vzduch, ktorý nám škodí. Na viacerých miestach sme zaznamenali zvýšené hodnoty ultra jemných častíc, ale aj PM 2,5 a PM 10. Všetky majú nepriaznivý vplyv na celý organizmus, pritom tí najbezbrannejší, osobitne deti a seniori, trpia najviac,“ informovala Dana Mareková, Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie.

Od politikov, ktorí sa stretnú v Bratislave, očakávajú razantné kroky. „Chceme vedieť, čo dýchame a chceme zdravšie ovzdušie,“ poznamenala Mareková.

Výsledky meraní, ktoré prebehli doteraz ukázali, že kvalita ovzdušia na viacerých miestach v Bratislave je horšia, než je stav vedeckou obcou považovaný za „čisté mestské prostredie“.  Merania ukázali zvýšené aj priemerné hodnoty, aj oscilujúce hodnoty, ktoré sú z hľadiska meraných ultra jemných častíc nebezpečnejšie. 

Organizmus sa nedokáže časticiam ubrániť

Nárazová a krátkodobá expozícia vysokým dávkam ultra jemných častíc je je podľa iniciatívy rizikom, pretože organizmus proti nim nemá vytvorené obranné mechanizmy. Pre svoj miniatúrny rozmer sa nezachytia v dýchacích cestách, ale sa jednoducho šíria krvou a usadzujú v celom tele. Spôsobujú tzv. neuro-toxicitu organizmu, ktorá sa prejavuje podráždením a zápalmi a môže vyústiť do závažných srdcovo–cievnych a dýchacích ochorení. Rozsiahla kanadská štúdia1 potvrdila aj súvis ultra jemných častíc s nádorovými ochoreniami mozgu.

Viac..  Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

„Kvalita ovzdušia sa dotýka všetkých, ktorí vzduch dýchame, bez výnimky. Alarmujúce hodnoty ukazujú, že pre zdravší a kvalitnejší život v meste je nevyhnutné podniknúť kroky, ktoré povedú k obmedzeniu automobilovej dopravy. Recept nie je zložitý – budovanie oddelenej cyklistickej infraštruktúry, upokojovanie dopravy a zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Na Slovensku je potrebné zlepšiť zber dát a tieto spracovať do podoby zrozumiteľnej bežnému človeku, nakoľko v informovanosti aj podľa Európskej komisie zaostávame najviac,“ podotkol Dan Kollár z Cyklokoalície, ktorá je členom iniciatívy.

Lokality meraní:

  •  Ev. ZŠ Palisády (exteriér aj interiér)
  • škola na Vazovovej ulici (exteriér)
  • škola na Novohradskej ulici (exteriér)
  • Hodžovo námestie, Trnavské mýto, Račianske mýto, Prejazd Trenčianska, Šancova, Záhradnícka a prejazd Viedenská cesta.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices