zavlazovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve pomôže riešiť niektoré problémy, ktoré spôsobuje zmena klímy

V nových pravidlách, ktoré Komisia navrhla v máji 2018, sa stanovujú harmonizované minimálne požiadavky na kvalitu vody v záujme bezpečného opätovného využívania čistených komunálnych odpadových vôd na zavlažovanie v poľnohospodárstve.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti vyhlásil: Táto predbežná dohoda predstavuje pre EÚ účinný nástroj na riešenie niektorých problémov, ktoré spôsobuje zmena klímy. Spolu s opatreniami na úsporu vody a opatreniami zameranými na zvýšenie efektívnosti môže používanie recyklovanej vody v poľnohospodárstve zohrať významnú úlohu pri riešení nedostatku vody a sucha a zároveň zaručiť bezpečnosť našich občanov.“

V súčasnosti prax opätovného využívania vody existuje len v niekoľkých členských štátoch. Jej potenciál sa však realizuje len vo veľmi obmedzenej miere. Nové dohodnuté pravidlá uľahčia jej zavádzanie a budú ho stimulovať. Vďaka tomu bude možné zabezpečiť spoľahlivejšie dodávky čistej vody pre poľnohospodárov EÚ a pomôže sa im prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť jej vplyvy. Minimálne požiadavky obsiahnuté v nových pravidlách zaručia bezpečnosť tejto praxe. Pre občanov budú dôvodom mať dôveru v kvalitu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ. Okrem toho táto harmonizovaná koncepcia uľahčí aj bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a vytvorí nové obchodné príležitosti pre prevádzkovateľov a poskytovateľov technológií.

Podľa nových právnych predpisov sa vyčistená komunálna odpadová voda, ktorá už prešla určitými procesmi podľa pravidiel smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, má ďalej čistiť tak, aby potom spĺňala nové minimálne parametre kvality, a teda bola vhodná na použitie v poľnohospodárstve.

Viac..  Europarlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Okrem harmonizovaných minimálnych požiadaviek sa v nových právnych predpisoch stanovujú aj: harmonizované minimálne požiadavky na monitorovanie, ustanovenia o manažérstve rizika zamerané na posudzovanie a riešenie možných dodatočných rizík pre zdravie a životné prostredie, postup povoľovania a ustanovenia o transparentnosti, na základe ktorých by sa mali zverejňovať kľúčové informácie o všetkých projektoch opätovného využívania vody.

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu musia teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ.

Nariadenie sa po schválení uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20 dní neskôr.

Súvislosti

Komisia predložila návrh nariadenia, v ktorom vytýčila cieľ zmierniť nedostatok vody v celej EÚ v súvislosti s prispôsobením sa na zmenu klímy. Zaistí bezpečnosť čistenej odpadovej vody určenej na zavlažovanie pôdy, a teda aj ochranu občanov a životného prostredia.

Návrh predstavuje splnenie jedného zo záväzkov akčného plánu pre obehové hospodárstvo a dopĺňa existujúci právny rámec EÚ v oblasti vody a potravín. Rovnako prispieva k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja v EÚ (predovšetkým cieľu 6 týkajúceho sa vody a sanitácie), ako aj k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa na ňu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices