Dombrovskis
Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo. PHOTO: © European Union.

Cezhraničné platby v eurách budú lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky

Spotrebitelia aj podniky pri cezhraničných platbách ušetria vďaka novým pravidlám EÚ

Cezhraničné platby v eurách budú oddnes lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch, ktoré nepatria do eurozóny.

Vďaka novým pravidlám EÚ sa budú na všetky cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby. Týka sa to Bulharska, Česka, Chorvátska, Dánska, Islandu, Lichtenštajnska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rumunska a Švédska. Napríklad bulharský spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne poslať eurá do zahraničia, bude odteraz platiť rovnaký poplatok, ako platí pri prevode v levoch v rámci Bulharska. To znamená, že poplatky za cezhraničné platby v eurách budú len veľmi nízke alebo dokonca žiadne.

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, k tomu povedal: „Vďaka týmto pravidlám môžu všetci naši občania a všetky naše spoločnosti rovnako profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách. Je to dobrý a konkrétny príklad skutočných výhod, ktoré jednotný trh prináša európskym spotrebiteľom. Napríklad rumunská rodina, ktorá chce poslať peniaze v eurách svojmu dieťaťu, ktoré je v Paríži na študijnej výmene v rámci programu Erasmus, už nemusí zohľadňovať poplatky s tým spojené. Odteraz ich to totiž bude stáť rovnako ako domáca transakcia v Rumunsku.“

Komisia bude pozorne monitorovať uplatňovanie týchto pravidiel a bude úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť ich riadne vykonávanie. 

Viac..  Inflácia ide podľa šéfky ECB správnym smerom, napriek vývoju v oblasti služieb

Komisia sa usiluje o vytvorenie lepšieho a lacnejšieho prístupu spotrebiteľov k finančným službám, ako sa uvádza v Akčnom pláne pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení (EÚ) 2019/518, sú súčasťou tohto jej pokračujúceho úsilia. Od apríla 2020 k nim pribudnú ďalšie platné ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou v inej mene EÚ.

Súvislosti

Dňa 28. marca 2018 Komisia navrhla zmeniť existujúce nariadenie EÚ o cezhraničných platbách (924/09). Tieto návrhy vychádzali z Akčného plánu pre spotrebiteľské finančné služby, ktorý bol uverejnený v marci 2017. V nadväznosti na dohodu spoluzákonodarcov sa nariadenie (EÚ) 2019/518 uverejnilo 29. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

nakupovanie

Nálada spotrebiteľov v eurozóne vzrástla v júli takmer na 2,5-ročné maximum

Nálada spotrebiteľov v eurozóne pokračovala v raste aj v júli, šiesty mesiac po sebe, pričom …

Consent choices