Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament vyzval poľské orgány, aby dôrazne odsúdili diskrimináciu LGBTI osôb

Poslanci v stredu vyzvali Európsku komisiu, aby dôrazne odsúdila akékoľvek verejné prejavy diskriminácie príslušníkov LGBTI komunity vrátane vytvárania „zón bez LGBT osôb‟ v Poľsku.

Parlament v nelegislatívnom uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 463 (za): 107 (proti): 105 (zdržalo sa hlasovania), vyjadril hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom útokov proti lesbám, gejom, bisexuálom, transsexuálom a intersexuálom (LGBTI) v EÚ, za ktorými stoja členské štáty, štátni úradníci, exekutíva na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni a politici. Medzi najnovšie príklady patria podľa poslancov homofóbne vyhlásenia počas referendovej kampane v Rumunsku či nenávistné prejavy voči LGBTI osobám v súvislosti s voľbami v Estónsku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Maďarsku a Poľsku.

Výzva na zrušenie uznesení útočiacich na práva LGBTI osôb

Poslanci odsúdili najmä vytváranie akýchsi zón bez tzv. LGBT ideológie v juhovýchodnom Poľsku. Od začiatku roka 2019 prijali desiatky miestnych samospráv na úrovni obcí, okresov alebo vojvodstiev v tejto časti krajiny nezáväzné uznesenia, prostredníctvom ktorých odmietli prijatie akýchkoľvek krokov na podporu tolerancie voči LGBTI osobám či poskytovanie finančnej podpory mimovládnym organizáciám zasadzujúcim sa za rovnaké práva.

Európsky parlament vyzval poľské orgány, aby dôrazne odsúdili diskrimináciu LGBTI osôb. Poslanci tiež požadujú zrušenie všetkých uznesení, ktoré útočia na práva príslušníkov LGBTI komunity.

Plénum tiež vyzvalo Komisiu, aby monitorovala využívanie všetkých prostriedkov EÚ a pripomínala všetkým zainteresovaným stranám vrátane vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov ich záväzok k nediskriminácii. Poslanci zdôraznili, že prostriedky EÚ nesmú byť za žiadnych okolností použité na diskriminačné účely.

Viac..  Hlavní kandidáti predstavili svoje ponuky na predsedníctvo Európskej komisie

Školy by mali chrániť práva všetkých žiakov

Parlament odsúdil útoky voči LGBTI osobám zo strany verejných orgánov niektorých členských štátov, ktoré sú zamerané na vzdelávacie inštitúcie. Školy by podľa poslancov mali byť miestami, ktoré posilňujú a chránia základné práva všetkých detí. Plénum preto vyzvalo Komisiu a členské štáty na prijatie konkrétnych opatrení smerujúcich k ukončeniu diskriminácie LGBTI žiakov na školách, ktorá môže viesť k ich šikanovaniu, zneužívaniu alebo izolácii.

Uznesenie konštatuje, že hoci vo veľkej väčšine členských štátov existujú zákonné opatrenia proti diskriminácii a násiliu, ich uplatňovanie je nedostatočné. LGBTI osoby sú tak naďalej vystavené nenávistným prejavom, diskriminácii a trestným činom páchaným z nenávisti. Túto medzeru by mohla podľa poslancov vyplniť smernica o nediskriminácii, ktorú však v Rade (ministrov) EÚ už jedenásť rokov blokujú členské štáty.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices