vesmir
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov preskúma využívanie vesmírnych zdrojov EÚ

Európsky dvor audítorov skúma, nakoľko účinne Európska komisia podporuje využívanie služieb poskytovaných v rámci dvoch hlavných vesmírnych programov EÚ – Copernicus a Galileo. Z rozpočtu EÚ na obdobie 2014 –2020 sa na tieto činnosti pridelilo približne 260 mil. EUR.

EÚ má v súčasnosti tri vesmírne programy: Copernicus, ktorý poskytuje údaje zo satelitov na pozorovanie Zeme; Galileo, globálny systém satelitnej navigácie a určovania polohy; a EGNOS, európsky regionálny systém so satelitným rozšírením, používaný na zlepšenie výkonnosti globálnych systémov satelitnej navigácie. Do roku 2020 dosiahnu celkové výdavky na rozmiestnenie infraštruktúry a prevádzku satelitov a pozemných staníc výšku približne 19 mld. EUR. Ďalších 15,5 mld. EUR Komisia navrhla na obdobie 2021 – 2027.

EÚ nie je jediným poskytovateľom služieb v oblasti kozmického priestoru na celom svete. Spojené štáty americké boli priekopníkom v oblasti pozorovania Zeme (Landsat) a odštartovali prvé globálne navigačné satelitné systémy (GPS). Čína, Rusko a iné krajiny tiež prevádzkujú globálne systémy satelitnej navigácie alebo satelity poskytujúce údaje z pozorovania Zeme. Vzhľadom na túto skutočnosť a veľký objem vynaložených verejných financií Komisia zdôrazňuje, že je potrebné využívať vesmírne zdroje EÚ do najvyššej možnej miery a podporiť silné využívanie vesmírnych služieb používateľmi. Rozsiahle využívanie týchto služieb by malo tiež vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť technologické inovácie a produktivitu a prispieť k lepším návrhom politík, napríklad v sektoroch životného prostredia a bezpečnostnej politiky.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu vesmírnych zdrojov EÚ a ich využívania. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Viac..  V. Bilčík: Zneužívanie spywaru proti opozícii či novinárom je proti hodnotám EÚ

„Vďaka značnému finančnému úsiliu sa EÚ stala globálnym aktérom v oblasti služieb týkajúcich sa vesmírneho pozorovania Zeme a navigácie. Na vnútornom trhu EÚ sa však tieto služby ešte nevyužívajú vo veľkej miere,“ uviedol Mihails Kozlovs, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Pri našom audite sa zistí najmä to, či opatrenia Európskej komisie 2 SK na podporu týchto služieb účinne maximalizovali prínosy tejto verejnej investície pre daňových poplatníkov EÚ a ekonomiku ako celok.“

V rámci auditu sa konkrétne posúdi, či Komisia účinne podporuje služby poskytované v rámci hlavných vesmírnych programov EÚ. Audítori predovšetkým preskúmajú, či:

  • Komisia prijala spoľahlivú stratégiu využívania služieb a údajov z hlavných vesmírnych
    programov EÚ,
  • zavedený regulačný rámec uľahčuje využívanie služieb a údajov,
  • činnosti Komisie úspešne prispeli k zvýšeniu využívania služieb a údajov,
  • Komisia na tento účel vytvorila primeraný monitorovací systém.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices