zeny, rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami. Europoslanci žiadajú ambiciózne opatrenia

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby predložila ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť v EÚ. Jej súčasťou majú byť aj opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Parlament v uznesení schválenom pomerom hlasov 493 (za): 82 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania) privítal záväzok predsedníčky Európskej komisie, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu bude základným princípom novej európskej stratégie pre rodovú rovnosť. Komisia plánuje predstaviť stratégiu EÚ pre rovnosť žien a mužov v marci.

Súčasťou stratégie by podľa poslancov mali byť záväzné opatrenia v oblasti odstraňovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a zvýšenia platovej transparentnosti, ktoré by sa vzťahovali na verejný aj súkromný sektor. Zákonodarcovia sa tiež zasadili za stanovenie jasných cieľov stratégie, postupov monitorovania na meranie pokroku pri ich dosahovaní a prísnych opatrení na ich presadzovanie – najmä v oblasti platovej transparentnosti.

Uznesenie požaduje aktualizáciu súčasného akčného plánu na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, a to do konca roka 2020. Nový akčný plán by mal obsahovať jasné ciele pre členské štáty v oblasti znižovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na nasledujúcich päť rokov.

Parlament vyzval členské štáty, aby investovali primerané prostriedky do dostupnosti predškolského vzdelávania či starostlivosti o deti a pracovných podmienok ústretových voči rodinám, ktoré by pomohli zaistiť rovnosť v oblasti pôsobenia žien na trhu práce. Poslanci tiež požadujú prijatie adekvátnych opatrení na odstránenie rozdielov v priemernej výške dôchodkov žien a mužov v EÚ vrátane započítateľnosti obdobia starostlivosti o dieťa do dôchodku a stanovenia primeraných minimálnych dôchodkov či pozostalostných dávok.

Viac..  Lagardová: Rekordne vysoká depozitná sadzba ECB by mohla pomôcť znížiť infláciu

Uznesenie vyzýva členské štáty na podporu celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy žien, ktoré by mali zlepšiť ich prístup ku kvalitnému zamestnaniu a príležitostiam. Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná propagácii podnikania a štúdia prírodných a technických vied, inžinierstva a matematiky, ako aj digitálnemu vzdelávaniu dievčat od ranného veku, ktoré by mali pomôcť odstraňovať existujúce vzdelávacie stereotypy a zvyšovať zastúpenie žien v rozvíjajúcich sa a dobre platených odvetviach.

Súvislosti

Napriek tomu, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu bola zakotvená aj v Zmluve o fungovaní EÚ, celkový rozdiel medzi odmenami žien a mužov zostáva v Únii na úrovni 16%, na Slovensku dosahuje 19%, pričom situácia sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši. Rozdiely v dôchodkoch sú ešte priepastnejšie: ženy v EÚ dostávajú v priemere o 37% nižšie penzie ako muži.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices