Bourgeois
Geert Bourgeois. PHOTO: © European Union-EP.

Geert Bourgeois: S Vietnamom obchodujeme a investujeme tam, ale nie dostatočne

Cieľom dohody, ktorú má parlament momentálne na stole, je odstrániť do 10 rokov všetky colné sadzby medzi EÚ a Vietnamom. Spravodajca Geert Bourgeois vysvetľuje v rozhovore jej prínosy.

Parlamentné plénum bude o novej dohode hlasovať v stredu 12. februára. Okrem obchodnej dohody majú poslanci pred sebou aj dohodu o investíciách medzi EÚ a Vietnamom. V parlamente ich mal na starosti belgických konzervatívny poslanec Geert Bourgeois. V rozhovoru vysvetľuje ich ekonomické, sociálne a environmentálne výhody.

Pozrite sa, na akých obchodných dohodách EÚ v súčasnosti pracuje.

Aké zmeny so sebou prinesie obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom?

Jej cieľom je počas siedmich rokov postupne odstrániť 99% ciel. Dovoz z Vietnamu do EÚ by sa mal vďaka tomu ročne navýšiť o 15 miliárd eur a vývoz z EÚ do Vietnamu o 8,3 miliardy eur ročne. Každá miliarda z vývozu vytvára v EÚ okolo 14 000 nových, dobre platených pracovných miest.

Ako dnes vyzerajú naše hospodárke vzťahy s Vietnamom?

S Vietnamom obchodujeme a investujeme tam, ale nie dostatočne. Vietnam je rýchlo rastúci trh s mladou populáciou. Jeho hospodársky rast sa pohybuje vo výške 6 až 7 percent ročne. Z pohľadu európskych investorov ide teda o veľmi zaujímavú krajinu.

V roku 2018 vyviezol Vietnam do EÚ tovar v približnej hodnote 42,5 miliardy eur. EÚ do Vývoz z EÚ do Vietnamu predstavoval 13,8 miliardy eur. Vďaka tejto dohode, ktorá vyjasní pravidlá vzájomného obchodovania, dôjde k nárastu výboru na oboch stranách.

EÚ – Vietnam: dovoz a vývoz
  • Z Vietnamu sa k nám dovážajú najmä: komunikačné zariadenia, odevy a potravinárske výrobky
  • EÚ do Vietnamu vyváža najmä: stroje a dopravné prostriedky, chemické látky a poľnohospodárske produkty

Aký význam má obchodná dohoda s Vietnamom z geopolitického hľadiska?

Vietnam susedí s Čínou, Hanoj má okrem toho úzke vzťahy s USA. Máme za sebou osem rokov trvajúce rokovania a je dôležité, aby sme túto dohodu úspešne uzavreli a posilnili naše spoločne vzťahy. Ak by sa nám to nepodarilo, tak Vietnam môže posilniť svoje vzťahy s Čínou.

Toto je aj prvá obchodná dohoda, ktorú prijíma nový Európsky parlament. Musíme ukázať, že chceme nastaviť isté štandardy na celom svete a zároveň vytvárať prosperitu a nové pracovné miesta.

Parlament okrem toho hlasuje aj o dohode o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom. O čo je táto dohoda?

Jej cieľom je zaistiť predvídateľnosť a vymáhateľnosť práva pre investorov. Mala by poskytovať právny rámec pre prípadné súdne spory. Vietnam akceptoval systém investičných súdov, tzv. ICS, podobný tomu, aký už máme s Kanadou. Opiera sa o nezávislých sudcov, kódex správanie a ľahký prístup pre malé a stredné podniky. Mala by vytvoriť stabilitu a posilniť dôveru na strane malých podnikov.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Ako sú v tejto dohode ošetrené pracovné normy a ochrana životného prostredia?

Som si dobre vedomý obáv, ktoré v tomto smere panujú, alebo obchodné dohody ako táto sú pre EÚ vynikajúcou pákou na to, ako zlepšovať pravidlá po celom svete. Čo sa týka pracovných podmienok, Vietnam je povinný implementovať všetky dohovory Medzinárodnej organizácie práce a zapracovať ich do svojho zákonníka práce. Donedávna nebola v krajine uzákonená sloboda združovania v odboroch, no Vietnam už prispôsobil svoj trestný zákonník.

Pokiaľ ide o životné prostredie, Vietnam je viazaný Parížskou klimatickou dohodou. EÚ sa usiluje o uhlíkovú neutralitu a musíme vytvoriť rovné podmienky aj s partnerskými krajinami. Ak sami vynakladáme veľké úsilie, mali by sme od ostatných očakávať to isté, takže obchodná dohoda bude mať čas venovanú klimatickej politike.

Mnohých poslancov znepokojuje tamojšia situácia v oblasti ľudských práv. Ako obchodná dohoda zlepší ich ochranu?

Sme veľmi znepokojení prípadmi politických väzňov a vietnamskej vláde sme zdôraznili význam ľudských práv. Hanoj reaguje klade a od tohto mesiaca tam bude situáciu monitorovať delegácia europoslancov. Okrem toho sme sa vietnamským národným zhromaždením dohodli na zriadení medziparlamentnej delegácie.

Som si samozrejme vedomý toho, že nie všetko je ružové, ale svojich kolegov poslancov vyzývam k tomu, aby dohodu podporili, pretože je pákou na zlepšenie situácie. Vietnam bude musieť splniť záväzky v oblasti pracovných noriem, životného prostredia a ľudských práv a budeme na to dohliadať.

Čo bude nasledovať, ak parlament 12. februára dohodu schváli?

V prípade dohody o voľnom obchode nie je potrebné, aby ju schvaľovali aj národné parlamenty. Európska komisia bude mať mandát na jej okamžitú implementáciu. Clá a necolné prekážky by sa mali postupne odstrániť do roku 2035.

Dohoda o ochrane investícií sa týka spravodlivosti a tá je právomocou členských štátov. Túto dohodu teda budú musieť schváliť všetko národné parlamenty, čo si vyžiada istý čas.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices