Sassoli
Stretnutie predsedu Európskeho parlamentu s vietnamskou delegáciou. PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament schválil obchodnú dohodu s Vietnamom

Európsky parlament odobril dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Podľa poslancov ide o najmodernejšiu a najambicióznejšiu obchodnú dohodu Únie s rozvojovou krajinou.

Poslanci vyslovili súhlas s dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou pomerom hlasov 401 (za): 192 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania). Parlament následne v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 416 (za): 187 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania) zdôraznil, že ide o najmodernejšiu, najkomplexnejšiu a najambicióznejšiu dohodu, aká bola doteraz uzatvorená medzi EÚ na jednej strane a rozvojovou krajinou na strane druhej.

Zákonodarcovia si od dohody sľubujú sprísnenie noriem a pravidiel v juhovýchodnej Ázii, ktoré by sa tak priblížili k štandardom v EÚ. Dohodu zároveň považujú za ďalší krok na ceste k voľnému obchodu s celým regiónom.

Uznesenie zdôrazňuje, že dohoda je jasným signálom v prospech voľného, spravodlivého a vzájomného obchodu v časoch silnejúcich protekcionistických tendencií a spochybňovania na pravidlách založeného mnohostranného obchodu.

Odstránenie ciel a ochrana jedinečných výrobkov EÚ

Dohoda o voľnom obchode by mala v priebehu desiatich rokov odstrániť temer všetky clá medzi Vietnamom a EÚ vrátane ciel na hlavné exportné artikle Únie: stroje, automobily a chemické produkty. Vzťahuje sa aj na služby, napríklad v oblasti bankovníctva, námornej dopravy či pošty, pri ktorých budú mať podniky z EÚ lepší prístup na vietnamský trh.

Firmy z Únie sa budú môcť uchádzať aj o zákazky v rámci verejného obstarávania vyhlasovaného vietnamskou vládou či niektorými mestami vrátane Hanoja. Dohoda tiež poskytuje vo Vietname ochranu stošesťdesiatim deviatim jedinečným európskych výrobkom, medzi ktoré patrí aj slovenské tokajské víno.

Ochrana životného prostredia a zamestnaneckých práv

Dohoda je aj nástrojom na ochranu životného prostredia a podporu udržania pokroku, ktorý Vietnam dosiahol v sociálnych otázkach vrátane pracovných práv zamestnancov. Pre Vietnam tiež predstavuje záväzok vo vzťahu k uplatňovaniu Parížskej dohody.

Vietnam sa na základe tlaku EP zaviazal ratifikovať dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce: do roku 2020 by sa krajina mala prihlásiť k dohovoru o zrušení nútenej práce a do roku 2023 k dohovoru o slobode združovania.

Platnosť dohody bude možné v prípade porušovania ľudských práv pozastaviť. Podrobnejšie informácie o jej obsahu sú k dispozícii tu.

Riešenie sporov medzi spoločnosťami a štátom

Parlament tiež pomerom hlasov 407 (za): 188 (proti): 53 (zdržalo sa hlasovania) odobril uzatvorenie dohody o ochrane investícií. Dohoda počíta s vytvorením systému riešenia sporov medzi podnikmi a štátom, ktorý bude založený na nezávislých sudcoch. Poslanci následne pomerom hlasov 406 (za): 184 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania) prijali k investičnej dohode samostatné nelegislatívne uznesenie.

Viac..  Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v júni prehĺbila pokles

Vyhlásenie spravodajcu

„Tieto práve schválené najmodernejšie dohody predstavujú pre EÚ unikátnu príležitosť priblížiť sa svojmu cieľu stať sa geopolitickým hráčom, ktorý bude chrániť multilaterálny obchod, odmietať protekcionizmus a zvyšovať pracovné, environmentálne a ľudsko-právne štandardy na celom svete. Tieto dohody zvýšia prosperitu, vytvoria nové a lepšie platené pracovné miesta, znížia výdavky veľkých aj malých spoločností a prinesú im lepší prístup na trh [druhej zmluvnej strany],‟ uviedol spravodajca Geert Bourgeois (ECR, BE). Celý plenárny prejav spravodajcu je k dispozícii tu.

„História je dôkazom toho, že izolácia krajinu neposúva dopredu. Parlament preto hlasoval za túto obchodnú dohodu s Vietnamom. Dohoda posilňuje úlohu EÚ vo Vietname a v celom regióne a zaisťuje, že náš hlas bude mať väčšiu váhu ako predtým. Toto je obzvlášť dôležité pri otázkach, na ktorých sa nezhodujeme, napríklad o úlohe slobodnej tlače alebo politických slobodách. Rozširujeme tiež manévrovací priestor pre občiansku spoločnosť. Našou úlohou bude teraz zaistiť, aby sa dohoda pretavila do praxe,‟ uviedol predseda Výboru EP pre zahraničný obchod (INTA) Bernd Lange (S&D, DE). Celý plenárny prejav predsedu výboru je k dispozícii tu.

Ďalší postup

Po súhlase Európskeho parlamentu musí dohodu o voľnom obchode formálne uzatvoriť Rada (ministrov) EÚ. Pred jej vstupom do platnosti sa obe strany musia vzájomne informovať o ukončení ratifikačného procesu.

Dohoda o ochrane investícií si okrem súhlasu EP vyžaduje aj ratifikáciu jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

Vietnam je po Singapure v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Objem obchodnej výmeny predstavuje ročne pri tovaroch 47,6 miliárd eur, v oblasti služieb je to 3,6 miliárd eur.

Vývoz EÚ do Vietnamu rastie každoročne o 5% – 7%. Deficit obchodnej bilancie EÚ s Vietnamom dosahoval v roku 2018 približne 27 miliárd eur.

EÚ dováža z Vietnamu najmä telekomunikačné zariadenia a odevné a potravinárske výrobky. Medzi hlavné vývozné artikle Únie smerujúce do Vietnamu patria stroje a dopravné zariadenia, chemické látky a poľnohospodárske produkty.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices