umela inteligencia, robot
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Umelá inteligencia a automatické rozhodovacie procesy: Ako ochrániť spotrebiteľov?

Európsky parlament v stredu vyzval na prijatie prísnejších opatrení na ochranu spotrebiteľov využívajúcich systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie.

Poslancami schválené nelegislatívne uznesenie reaguje na výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré súvisia s rozvojom a čoraz intenzívnejším využívaním umelej inteligencie a automatizovaných rozhodovacích procesov.

Parlament ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, ako sú virtuálni asistenti a chatboty. Spotrebitelia by však podľa poslancov mali byť pred využitím systémov automatizovaného rozhodovania riadne informovaní o spôsobe ich fungovania. Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie, dodáva uznesenie.

Automatizované systémy rozhodovania by podľa poslancov mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí, uvádza schválený text.

Poslanci zdôraznili, že konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, musí vždy niesť človek. Táto zodpovedná osoba však zároveň musí mať možnosť tieto rozhodnutia zmeniť, dodávajú zákonodarcovia.

Parlament tiež požaduje vypracovanie systému hodnotenia rizík pre umelú inteligenciu a automatizované rozhodovanie. Presadzuje aj spoločný prístup EÚ k rozvoju automatizovaných rozhodovacích procesov, ktorý by mal pomôcť pri využívaní ich výhod a zároveň zmierňovať s nimi súvisiace riziká v celej Únii.

Viac..  EÚ na svoj zoznam sankcií pridala šesť osôb za kybernetické útoky

Rozšírenie pôsobnosti noriem v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti

Poslanci vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá EÚ vzťahujúce sa napríklad na stroje či hračky. Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami.

Parlament tiež odporúča novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by aktualizovala pojmy ako „škoda“, „výrobok“ a „chyba“ a pravidlá upravujúce dôkazné bremeno.

Individualizácia cien a diskriminácia

Poslanci pripomínajú, že na základe právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať nakupujúcich o individualizovaní cien tovarov alebo služieb, o ktoré majú záujem, na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania spotrebiteľského správania. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby dodržiavanie týchto predpisov podrobne monitorovala.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska.

Ďalší postup

Uznesenie EP bude zaslané Rade (ministrov) EÚ a Komisii. Exekutíva Únie by 19. februára mala predstaviť takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices