Sinkevicius
Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. PHOTO: © European Union.

Komisia prichádza s inovatívnymi finančnými riešeniami, ktoré pomôžu modrému hospodárstvu

Európska komisia sa spojila s Európskym investičným fondom, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), aby spoločne spustili fond BlueInvest. Na konferencii „BlueInvest“, ktorá sa konala v Bruseli, ohlásila viceprezidentka EIB Emma Navarrová spoločne s komisárom pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusom Sinkevičiusom vznik kapitálového investičného fondu v objeme 75 miliónov eur určených na investície do „modrého“ hospodárstva.

Fond BlueInvest bude pod správou Európskeho investičného fondu a poskytne finančné prostriedky tým kapitálovým fondom, ktoré sú strategicky zamerané na inovatívne modré hospodárstvo a jeho podporu. Toto odvetvie môže zohrávať dôležitú úlohu pri transformácii na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050, ktorá je ambíciou v rámci európskeho ekologického dohovoru. Nový program je podporovaný Európskym fondom pre strategické investície, ktorý je finančným pilierom investičného plánu pre udržateľnú Európu.

Modré hospodárstvo zahŕňa hospodárske činnosti súvisiace s oceánmi, morami a pobrežiami. Siaha od spoločností na mori až po podniky na súši vyrábajúce tovar alebo poskytujúce služby, ktoré prispievajú k rozvoju námorného hospodárstva. Modré hospodárstvo zastrešuje mnohé perspektívne podniky s rizikovým kapitálom a firmy v ranom štádiu, ktoré v mnohých prípadoch vznikli v rámci programov predvstupovej pomoci financovaných z prostriedkov EÚ. Tieto spoločnosti vyvíjajú riešenia pre energiu z obnoviteľných zdrojov, pre udržateľné potraviny z morských plodov, modrú biotechnológiu, námorné informačné technológie a mnohé iné.

Nový programový fond dopĺňa platforma BlueInvest Európskej komisie, ktorá podporuje podniky v ranom štádiu, malé a stredné firmy a rozširujúce sa podniky v investičnej pripravenosti a lepšom prístupe k financovaniu. Z prostriedkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu navyše Komisia financuje aj ďalšiu grantovú schému v objeme 40 miliónov eur, ktorá má pomôcť MSP podnikajúcim v oblasti modrého hospodárstva rozvíjať a uvádzať na trh nové inovačné a udržateľné výrobky, technológie a služby.

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius vysvetľuje: „Zmenou klímy sú ako prvé zasiahnuté oceány, ktoré však ponúkajú mnohé riešenia, ako zvládnuť núdzovú klimatickú situáciu v každom z námorných odvetví – od rybárstva a akvakultúry, cez energiu z morského vetra, vĺn a prílivu, modré biotechnológie až po množstvo oblastí s inovačným potenciálom. Kapitálový investičný fond v objeme 75 miliónov eur je nástrojom na využitie potenciálu, ktoré modré hospodárstvo ponúka jednak ako pomoc pri naplnení cieľov európskeho ekologického dohovoru, ale aj ako záruka hospodárskeho rastu európskych MSP ponúkajúcich inovatívne a udržateľné produkty a služby.“

Podpredsedníčka EIB pre modré hospodárstvo Emma Navarrová dodáva: Bez oceánov sa dá život na Zemi len ťažko predstaviť. Oceány sú však ohrozené a potrebujú ochranu. Preto prichádzame s inovatívnymi finančnými riešeniami, ktoré pomôžu modrému hospodárstvu. Riešeniami, ktoré nám umožnia financovať ochranu oceánov a premenu morí na udržateľné hospodárske zdroje. Fond BlueInvest, ktorý sme dnes zriadili, významne prispeje k mobilizácii súkromných investičných prostriedkov v tomto odvetví a k realizácii kľúčových projektov v praxi. Je príkladom ďalšieho významného partnerstva medzi EIF a Európskou komisiou.

Viac..  Európske spoločnosti v Číne hodnotia svoje vyhliadky pesimisticky

Výkonný riaditeľ EIF Alain Godard povedal: „Oceány majú v sebe obrovský potenciál hospodárskeho rastu, ktorý však musí byť udržateľný. Investície do modrého hospodárstva, ktoré sme dnes podpísali, sú dôkazom toho, ako možno verejné financie v EÚ využiť na získavanie súkromných investícií a urýchlenie rozvoja tohto odvetvia. Som veľmi rád, že dnes môžeme uviesť do života fond BlueInvest, ktorý spolu s ďalšími zdrojmi súkromného kapitálu pomôže napĺňať program EÚ v oblasti modrého hospodárstva.“

Kontext

BlueInvest je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zlepšiť prístup začínajúcich firiem, podnikov v ranom štádiu a MSP z odvetvia modrého hospodárstva k finančným prostriedkom a ich investičnú pripravenosť. Jej súčasťou je zriadenie online komunity, poskytovanie pomoci podnikom v oblasti investičnej pripravenosti, angažovanosť investorov, organizovanie podujatí, akademická činnosť a príprava projektov. Viac informácií tu.

Európska investičná banka (EIB) je inštitúciou Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Ponúka dlhodobé financovanie solídnym investičným projektom, ktoré prispievajú k dosahovaniu politických cieľov EÚ.

EIF je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky a malé a stredné podniky v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu. EIF navrhuje a vyvíja modely rizikového, ale aj rastového kapitálu, poskytovania záruk, ako aj nástrojov mikrofinancovania, ktoré sa osobitne zameriavajú na tento segment trhu. V tejto úlohe EIF posilňuje ciele EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Investičný plán pre Európu je zameraný na podporu investícií do vytvárania pracovných miest a rastu, a to vďaka inteligentnejšiemu využívaniu finančných zdrojov, odstraňovaniu investičných prekážok, zviditeľňovaniu a technickej podpore investičných projektov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices