Hojsik
Europoslanec Martin Hojsík. PHOTO: © European Union-EP.

Martin Hojsík: Na Zemplíne sme svedkami obrovského zlyhania štátu a jeho predstaviteľov

Poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pracuje na aktivitách s cieľom dosiahnuť finančné odškodnenie ľudí na Zemplíne postihnutých znečistením PCB látkami, a zároveň rýchlejšie a dôslednejšie očistiť ich prostredie od týchto toxických látok. Dnes odovzdal na spoločnom stretnutí starostom a primátorom miest a obcí dotknutých znečistením PCB látkami na Zemplíne právnu analýzu, ktorú dal vypracovať na základe ich prosby z decembra 2019, ktorá sa týka legálnosti prevádzky Odkaliska Poša.

Zároveň dáva vypracovať právnu analýzu Právnickej fakulte v Trnave s dvoma cieľmi. Prvým je nájsť spôsob ako pomôcť ľuďom na Zemplíne dostať sa k finančnému odškodneniu za znečistenie toxickými PCB látkami. Znečistenie Zemplína PCB látkami má preukázané negatívne zdravotné a ekonomické dôsledky na miestnych ľudí. Obyvatelia Zemplína majú v kontaminovaných oblastiach časť miestnych potravín, predovšetkým živočíšneho pôvodu, znečistených PCB látkami. Štátnou správou je im odporúčané nekonzumovať domáce živočíšne potraviny, nejesť mäso ulovených zvierat a rýb, kupovať potraviny z obchodných reťazcov. Už od roku 1998 vedecko-výskumné štátne centrá predkladajú štúdie o negatívnych dôsledkoch znečistenia Zemplína toxickými PCB látkami na zdravie ľudí. Štúdia z rokov 1997 – 1998 zistila, že priemerná hladina v telách obyvateľov okresu Michalovce bola takmer 4-krát vyššia oproti porovnávanému okresu Stropkov. Vyšetrenia štítnej žľazy poukázali na súvislosť medzi zvýšenými hladinami PCB a narušením štruktúry a funkcie štítnej žľazy. Výskum z rokov 2001 – 2004 zistil vplyv koncentrácií PCB látok na výskyt cukrovky. Vyšetrením sluchu u detí zistili možné poškodenie vývoja sluchu ako následok ich vystavenia toxickým PCB látkam. V psychologických testoch sa zistilo, že deti s vyššími hladinami PCB mali zhoršený výkon v pamäťových testoch, zhoršené skóre negatívnych aktivít správania v škole ako u detí s nižšou expozíciou PCB. Analýza realizovaná v rokoch 2013 – 2016 preukázala, že veľká časť obyvateľstva na Zemplíne je stále vystavená toxickým PCB látkam nad odporúčané kritické zdravotné hodnoty. Vystavenie populácie východného Slovenska toxickým PCB látkam je podľa odborníkov najvyššie na svete. Finančné odškodnenie už síce nepredíde negatívam, ktoré sa stali, ale môže pomôcť miestnym ľuďom lepšie sa vysporiadať so súčasnými rizikami a férovo im aspoň čiastočne vykompenzovať ich straty a náklady.

Druhým cieľom je, aby štátna správa konala vo veci dekontaminácie prostredia od PCB látok rýchlejšie a dôslednejšie z hľadiska rizík pre zdravie a prostredie. Analýza sa bude snažiť identifikovať nedostatky a navrhnúť opatrenia pre odstránenie nedostatkov v konaní štátnej správy, ktorá aj podľa vyjadrení miestnych starostov, poslancov a aktívnych občanov koná v tejto veci dlhodobo a aj v súčasnosti často pomaly a nedôsledne. Naviac, riešenie znečistenia Zemplína PCB látkami musí zahŕňať nielen odpady s obsahom PCB, ale aj znečistené lokality,  ktoré sú zdrojom znečistenia PCB resp. environmentálnou záťažou, osobitne odpadový kanál Chemka a odkalisko Poša.

Štátne orgány a vlády SR mali od roku 1998 k dispozícii štúdie o negatívnych zdravotných dôsledkoch znečistenia Zemplína PCB látkami. Napriek tomu nekonali, resp. konali nedostatočne. Naviac, Slovensku malo v rokoch 2003 – 2011 schválený grant (dar) z Globálneho environmentálneho fondu na zakúpenie  – v tej dobe najúčinnejšej – nespaľovacej technológie na zneškodnenie PCB odpadov v hodnote 10 miliónov dolárov. Tento projekt po istom rozvoji mohol následne dekontaminovať aj sedimenty odpadového kanála Chemka. Pre nečinnosť vtedajších vlád a orgánov verejnej správy SR, nedostatok politickej vôle a administratívnym prieťahom tieto prostriedky prepadli a projekt sa nerealizoval. Pre porovnanie, Filipíny takúto pomoc dokázali využiť.

Táto vláda vykonala pre riešenie znečistenia častí východného Slovenska PCB látkami za celé obdobie veľmi málo, konala pomaly a nedôsledne. Viacerí starostovia dotknutých obcí a aktívni obyvatelia uvádzajú, že počas posledných rokov štátne orgány vždy prestali konať, keď na nich nevyvíjali verejný tlak. Až dlhých 6 rokov trvalo určenie povinnej osoby pre riešenie starej záťaže odkaliska Poša. Preto vyznieva zvláštne keď 22. januára 2020, 5 a pol týždňa pred voľbami, vyhlásili orgány štátnej správy mimoriadnu situáciu v Prešovskom a Košickom kraji vo veci stavu ohrozenia obyvateľstva pre nebezpečný odpad s obsahom PCB. Aj tá však platí len pre odpady s obsahom týchto toxických látok. Nezahŕňa odpadový kanál Chemka v ktorom sa nachádza množstvo PCB látok a je možným zdrojom uvoľňovania PCB do prostredia, ani odkalisko Poša.

Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Vyše mesiac po vyhlásení mimoriadnej situácie ležia odpady s toxickými PCB látkami naďalej voľne v prírode, v rôznych budovách, neboli prevezené do bezpečnejších skladov pre nebezpečné odpady. Zástupcovia majiteľa lesa susediaceho s areálom Chemka J. Adamíka, na ktorého pozemkoch sú tiež voľne pohodené PCB odpady navrhli odniesť ich do zabezpečených priestorov do času ich zneškodnenia, aby sa zabránilo ďalším únikom. Neúspešne. Majitelia pozemkov sa nám sťažujú, že ich štátne úrady dostatočne neinformujú o povinnostiach, sami si ich musia zisťovať listami adresovanými ministerstvám a úradom. Doposiaľ nemajú takmer žiadne informácie, prevažne len tie ktorých sa sami dopátrajú a nie sú k ničomu prizvaní. Za mesiac od vyhlásenia mimoriadnej situácie sa z ich pohľadu takmer nič neudialo.

Vyjadrenia Martina Hojsíka:

“Na Zemplíne sme svedkami obrovského zlyhania štátu a jeho predstaviteľov. Za obeť ľahostajnosti mocných padlo zdravie ľudí aj základná spravodlivosť. 

Dlhodobé ignorovanie zamorenia Zemplína PCB látkami má dva aspekty. Prvým je ohrozenie zdravia ľudí. Kontaminácia PCB látkami preukázateľne poškodila zdravie niekoľkých generácií Zemplínčanov. To je neakceptovateľné a štát a jeho predstavitelia musia spraviť všetko pre to, aby zabezpečili účinnú dekontamináciu postihnutej oblasti. Druhým je absencia základnej spravodlivosti. Ľudia, ktorí dlhodobo trpia kvôli chybám a nečinnosti štátu, si zaslúžia byť adekvátne odškodnení. Je povinnosťou štátu zabezpečiť Zemplínčanom materiálne ospravedlnenie.

Prvýkrát som sa s problém zamorenia Zemplína toxickými PCB látkami stretol v roku 2001 ako kampanier Greenpeace. Dnes máme rok 2020 a situácia ľudí na Zemplíne sa nijako nezmenila. Kontinuálne zlyhávanie štátu a jeho predstaviteľov bol práve jedným z dôvodov, pre ktorý som sa rozhodol vstúpiť do politiky. To, že tu dnes stojím ako poslanec Európskeho parlamentu a riešim problémy ľudí, je ukážkou ako v praxi vyzerá progresívna politika.”

Zdroje

–  Ústav preventívnej a klinickej medicíny: projekt „Zaťaženie životného prostredia a ľudskej populácie v oblasti kontaminovanej polychlórovanými bifenylmi“, 1997-1998.

–  Výskumný projekt „Hodnotenie rizika pre ľudské zdravie následkom nízkej a dlhotrvajúcej expozície polychlórovaným bifenylom“ (PCBRISK), spolufinancovanie: Európska komisia v rámci 5. rámcového programu; Trnovec T. et al. 2001 – 2004.

–  Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Kalifornskou univerzitou v Davise, USA riešila epidemiologickú štúdiu „Ranný vývoj detí a expozícia PCB na Slovensku“, 2002 – 2006.

–  Prierezová epidemiologická štúdia „Expozíciaľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch východného Slovenska“ PCBEXPO, Slovenská zdravotnícka univerzita, 2013 – 2016. Viac TU.

–  Úrad verejného zdravotníctva SR: Mimoriadna situácia v regióne zaťaženom PCB látkami; informácia pre verejnosť, 2020 Viac TU.

PCB1
Foto: Kancelária MH.
PCB2
Foto: Kancelária MH.

O dac

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices