Virginijus Sinkevičius
Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. PHOTO: © European Union.

Európska komisia vyhlásila novú globálnu koalíciu pre biodiverzitu

Európska komisia v Monaku pri príležitosti Svetového dňa divej prírody vyhlásila novú globálnu koalíciu pre biodiverzitu. V rámci súvisiacej komunikačnej kampane vyzýva na intenzívnejšiu mobilizáciu pri zvyšovaní informovanosti o potrebe chrániť biodiverzitu.

Pred rozhodujúcou 15. konferenciou zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční v októbri 2020, Komisia vyzýva všetky národné parky, akváriá, botanické záhrady, zoologické záhrad a prírodovedecké múzeá, aby spojili sily a zvyšovali informovanosť verejnosti o kritickom stave prírody.

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Kríza biodiverzity je dôležitým aspektom zmeny klímy. Ochrana a obnova biodiverzity by nielen zachránila prírodu pre budúce generácie, ale prispela by aj k boju proti zmene klímy a pomohla by odvrátiť negatívne dôsledky na naše potraviny, zdravie a hospodárstvo. Súrne musíme prijať opatrenia na celosvetovej úrovni. V opačnom prípade už budeme prírodu vídať len v zoologických a botanických záhradách. To by znamenalo zlyhanie ľudstva na celej čiare.“

Národné parky, akváriá, botanické záhrady, zoologické záhrady a prírodovedecké múzeá môžu vďaka svojim zbierkam a programom vzdelávania a ochrany prírody najlepšie zvyšovať informovanosť verejnosti o tom, aké dramatické dôsledky má kríza biodiverzity. Komisia na účasť na osvete pred samitom OSN o biodiverzite (CoP 15) nabáda aj štátne, regionálne a miestne orgány, mimovládne organizácie, podniky, vedcov i jednotlivých občanov.

Počas CoP 15 sa očakáva, že 196 zmluvných strán Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite prijme nový globálny rámec na ochranu a obnovu prírody, ako sa to vyžaduje v Parížskej dohode, ktorá sa zameriava na pálčivé klimatické otázky. Po samite sa bude koalícia pre biodiverzitu zameriavať na koordinované opatrenia s hmatateľným dosahom, ktorých cieľom bude zvrátiť stratu biodiverzity. Táto iniciatíva je plne v súlade s inými iniciatívami a koalíciami, ako napríklad s koalíciou vysokých ambícií pod taktovkou Kostariky.

Súvislosti

Globálna koalícia pre biodiverzitu bude dopĺňať mimoriadne úspešnú koalíciu svetových akvárií usilujúcich sa o zmenu v záujme boja proti znečisťovaniu plastmi („#ReadyToChange to #BeatPlasticPollution“) vyhlásenú v roku 2017, do ktorej sa zapojilo vyše 200 akvárií v 41 krajinách s cieľom zvýšiť globálne povedomie o morskom odpade.

Viac..  EÚ smeruje k schváleniu emisnej normy Euro 7, vzali do úvahy aj pripomienky Slovenska

Monacké oceánografické múzeum zorganizovalo ceremoniál na oslavu vyhlásenia tejto iniciatívy, ale aj toho, že riadenie koalície akvárií prešlo spod Európskej komisie do programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) v rámci kampane Čisté moria.

Neskôr v marci Európska komisia oznámi novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity zameranú na ochranu a obnovu prírody s podrobnosťami o ambíciách EÚ v súvislosti s CoP 15. Od 1. do 5. júna 2020 bude navyše prebiehať rozsiahla akcia na zvýšenie zapojenia verejnosti s názvom Zelený týždeň EÚ. Cieľom bude mobilizácia spoločnosti v záujme ochrany prírody a biodiverzity a súčasťou budú desiatky podujatí v celej Európe, ako aj konferencie v Lisabone a v Bruseli.

Zo správy Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES z roku 2019 vyplýva, že stav prírody na celom svete sa zhoršuje takým tempom, aké ľudstvo ešte nezažilo. Miera úpadku druhov sa zrýchľuje – hrozí, že vyhynie až milión druhov, čo bude zrejme mať závažný vplyv na celosvetové obyvateľstvo. Znamenalo by to, že ľudstvo by už nemohlo čerpať ekosystémové zdroje v podobe vody, potravín, čistého ovzdušia a dreva a že prírodné funkcie, ako sú opeľovanie, regulácia klímy, tvorba pôdy či regulácia povodní, by boli vážne ohrozené.

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: …

Consent choices