zeleznice
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhla vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc

Komisia navrhla vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc, aby podporila plnenie cieľov európskej zelenej dohody v oblasti dopravy. Sériou podujatí, kampaní a iniciatív v roku 2021 bude propagovať železničnú dopravu ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy. Zdôrazní jej prínos pre ľudí, hospodárstvo a klímu a zameria sa na zostávajúce prekážky vzniku skutočného jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.

Komisárka pre dopravu Adina Vălean, ktorá oznámila návrh, uviedla: „Niet pochýb, že železničná doprava má vo väčšine oblastí obrovské prínosy: udržateľnosť, bezpečnosť, dokonca aj rýchlosť, pokiaľ je organizovaná a navrhnutá podľa požiadaviek 21. storočia. Železnice však majú aj hlbší aspekt: prepájajú EÚ nielen z fyzického hľadiska. Vytvorenie súdržnej a funkčnej siete v celej Európe je príkladom politickej súdržnosti. Európsky rok železníc nie je náhodná udalosť. Prichádza vo vhodnom čase, keď EÚ potrebuje tento druh spoločných projektov.“

Železničná doprava – udržateľné a bezpečné spojenie

Železničná doprava ako jeden z najudržateľnejších a najbezpečnejších druhov dopravy bude zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Železničná doprava nie je len šetrnejšia k životnému prostrediu a energeticky účinná – je to aj jediný druh dopravy, pri ktorom sa od roku 1990 takmer nepretržite znižovali emisie CO2, pričom sa zároveň zvyšoval objem dopravy.

Železničná doprava spája ľudí, regióny a podniky v celej EÚ. Okrem toho je dôkazom európskych odborných skúseností v oblasti inžinierstva a súčasťou nášho európskeho dedičstva a kultúry.

Prečo 2021?

Európsky rok železníc v roku 2021 pomôže urýchliť modernizáciu železničnej dopravy, ktorá je potrebná na to, aby sa stala populárnejšou alternatívou menej udržateľných druhov dopravy.

Rok 2021 bude prvým úplným rokom, v ktorom sa budú v celej EÚ implementovať pravidlá štvrtého železničného balíka. Na rok 2021 pripadá aj niekoľko významných výročí v oblasti železničnej dopravy: 20. výročie železničného balíka, 175. výročie historicky prvého železničného spojenia dvoch hlavných miest EÚ (Paríž – Brusel), ako aj 40 rokov TGV a 30 rokov ICE.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Medzinárodný festival umenia EUROPALIA si už vybral železnice za svoju tému na rok 2021 a aktívne prispeje k celému radu činností počas celého Európskeho roka železníc.

Súvislosti

Európska komisia vo svojom oznámení z 11. decembra 2019 predstavila európsku zelenú dohodu pre EÚ a jej občanov s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 2050. Keďže doprava predstavuje štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ, tento sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní uvedeného cieľa a stanovil sa preň cieľ znížiť emisie do roku 2050 o 90 %.

V rámci európskej zelenej dohody Komisia v súčasnosti pracuje na stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorá sa bude zaoberať emisiami zo všetkých druhov dopravy. Prioritou by mal byť presun podstatnej časti 75 % vnútrozemskej cestnej nákladnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

Návrh Komisie o vyhlásení roka 2021 za Európsky rok železníc musia teraz prijať Európsky parlament a Rada.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices