Bilcik
Europoslanec Vladimír Bilčík. PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanec Bilčík: Európsky parlament prijal tri podstatné opatrenia na boj proti koronavírusu a pomoc aj pre ľudí na Slovensku

Európsky parlament schválil prvé zásadné opatrenia, ktoré pomôžu členským krajinám pri riešení bezprecedentnej pandémie SARS-CoV-2 a jej následkov. Europoslanci a europoslankyne rozhodli o rozšírení Fondu solidarity EÚ na oblasť verejného zdravia, čím aj Slovensko získa viac možností podporiť náš zdravotnícky sektor. Vyčlenili takisto 37 miliárd eur pre členské štáty z kohéznych fondov, z ktorých Slovensko dostane 2,4 miliardy. A zrušili aerolinkám povinnosť udržiavať prevádzkové intervaly, čo znamená, že v praxi nemusia lietať nad Európou s prázdnymi lietadlami. Išlo o historicky prvé hlasovania Európskeho parlamentu na diaľku.

Poslanci v priebehu štvrtka trikrát hlasovali o prvých troch návrhoch Európskej komisie na boj proti šíreniu SARS-CoV-2 a následkom pandémie. Vďaka rýchlemu schváleniu legislatívnych návrhov sa tieto budú môcť pretaviť do konkrétnej pomoci a podpory pre členské štáty EÚ.

Prvé legislatívne opatrenie, prijaté pomerom 686 za, 2 zdržania, pomôže preklenúť krízu aerolinkám a pomôže aj životnému prostrediu. Aerolinky majú povinnosť odletieť v určitom čase, inak im prepadnú prevádzkové intervaly. EP im túto povinnosť svojím rozhodnutím zrušil, čo je dobrou správou pre leteckú dopravu, ktorá patrí medzi najohrozenejšie hospodárske odvetvia.

Druhý legislatívny návrh, ktorý bol schválený pomerom 683 za, 1 proti a 4 zdržania sa, je investičná iniciatíva, ktorá pomocou štrukturálnych fondov vyčlení 37 miliárd eur pre členské štáty. Europoslanci krajinám rozviazali ruky a umožnia im použiť tieto prostriedky na na riešenie krízy a jej následkov. Slovensko z tohto objemu dostane až 2,4 miliardy eur.

Tretí legislatívny návrh rozšíril pôsobnosť Fondu solidarity EÚ na oblasť verejného zdravia. Slovensku sa dostane možnosť čerpať dodatočné prostriedky aj na podporu svojho zdravotníckeho sektoru. Podporilo ho 671 z 688 hlasujúcich.

Viac..  Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

Vladimír Bilčík (SPOLU/EPP) po hlasovaní uviedol: „Všetky tri návrhy som podporil. O opatreniach, ktorými Európska únia doslova zachraňuje životy, sa hovorí menej, ako by si situácia zaslúžila. Jedným z príkladov je mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý už pomohol 1 800 občanom EÚ z celého sveta sa dostať domov. Európsky parlament si aj v čase bezprecedentnej krízy plní svoje úlohy európskeho a teda aj slovenského zákonodarcu. Som rád, že dnes schválené opatrenia výraznou mierou prispejú ku riešeniu krízy v zdravotníctve a v ekonomike a verím, že ich už čoskoro pocítia aj ľudia na Slovensku. V týchto pohnutých časoch nesmieme dovoliť, aby sa obeťou koronavírusu stala aj demokracia, preto budeme v europarlamente pokračovať v práci na diaľku v rokovaniach o ďalších opatreniach na boj s pandémiou.“

Vedenie europarlamentu minulý týždeň rozhodlo o tom, že mimoriadne štvrtkové plenárne zasadnutie sa výnimočne uskutoční na diaľku. Takto sa minimalizujú zdravotné hrozby v súvislosti s koronavírusom a zároveň to umožní rýchle prijatie výnimočných opatrení.

Nasledujúce plenárne zasadnutie sa uskutoční v polovici apríla, keď europarlament prijme ďalšiu sadu opatrení.

O dac

Odporúčame pozrieť

cesta, auto

Europoslanci aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

Vodičské preukazy v mobile a sebahodnotenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú niektoré zo zmien pravidiel …

Consent choices