koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Desať opatrení EÚ v reakcii na koronavírus

Prečítajte si, čo robia európske inštitúcie na zmiernenie dopadov pandémie, ochranu ľudí aj hospodárstva a ako podporujú solidaritu.

V boji proti šíreniu koronavírusu pomáhajú aj inštitúcie EÚ. Členským štátom, ktoré potrebujú vybavenie, poskytujú pomoc a podporu. EÚ okrem toho pracuje aj na zmierňovaní sociálnych a hospodárskych dopadov pandémie z dlhodobého hľadiska. Pripravili sme pre vás zoznam najdôležitejších desiatich krokov, ktoré EÚ v tejto súvislosti prijala.

EÚ spomaľuje šírenie nákazy

S cieľom obmedziť prenos vírusu EÚ uzavrela svoje vonkajšie hranice pre nepodstatné cestovanie. Zároveň zaviedla takzvané zelené pruhy na diaľniciach, aby sa základný tovar mohol prevážať v rámci EÚ bez časových obmedzení. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré vyhodnocuje riziká a poskytuje aktualizácie o nákaze, by malo dostať dodatočné zdroje.

Zdravotnícke vybavenie pre členské štáty

Krajiny EÚ majú v rámci mechanizmu civilnej ochrany rýchly prístup k vôbec prvej zásobe zdravotníckych zariadení RescEU, ako sú ventilátory a ochranné masky. EÚ okrem toho vyhlásila obrovský medzinárodný tender, ktorý členským štátom umožňuje uskutočňovať spoločné nákupy zariadení a liekov.

Podpora výskumu

Z výskumného programu EÚ Horizont 2020 sa financuje 18 výskumných projektov, na ktorých pracuje 140 tímov v celej Európe s cieľom vytvoriť vakcínu proti Covid19, zlepšiť diagnostiku, pripravenosť, klinické riadenie a liečbu.

Podpora obnovy hospodárstva

So zámerom pomôcť EÚ prekonať hospodárske a sociálne dôsledky pandémie Komisia predloží nový návrh dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027, ktorý bude obsahovať stimulačný hospodársky balík. Rozpočtu sa bude venovať aj Európsky parlament.

Repatriácia európskych občanov

Vďaka mechanizmu civilnej ochrany EÚ sa vrátilo domov viac ako 10 000 Európanov, ktorí boli uviaznutí po celom svete.

Pomoc z európskeho fondu solidarity

Európsky parlament podporil nové pravidlá, ktoré členským štátom umožňujú požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ na riešenie mimoriadnych udalostí v oblasti zdravia. Vďaka rozšíreniu fondu solidarity budú mať členské štáty tento rok na boj proti pandémii k dispozícii až 800 miliónov eur.

Viac..  KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Podpora ekonomiky

Európska centrálna banka poskytuje 750 miliárd eur na zmiernenie štátneho dlhu počas krízy, ako aj 120 miliárd eur na kvantitatívne uvoľnenie a 20 miliárd eur na nákup dlhov. Poslanci EP okrem toho hlasovali za sprístupnenie 37 miliárd eur z existujúcich štrukturálnych fondov EÚ. Z týchto peňazí by sa mala financovať pomoc krajinám EÚ na riešenie krízy, podpora zdravotnej starostlivosti a pomoc pre podniky a zamestnancov.

Ochrana pracovných miest

Európska komisia navrhla koncept štátom podporovanej krátkodobej práce. Táto iniciatíva by mala zabezpečiť, aby si zamestnanci mohli udržať prácu, keď firmy prestanú pracovať v dôsledku koronakrízy.

Ochrana internetu

EÚ požiadala Netflix, Facebook a YouTube, aby znížili kvalitu svojich videí, nech sa nepreťažuje sieť, keď je teraz veľká väčšina ľudí doma.

Ochrana životného prostredia a leteckých spoločností

Parlament podporil návrh Komisie na dočasné pozastavenie letov naprázdno. Letecké spoločnosti sú za normálnych okolností povinné prevádzkovať svoje lety, inak môžu v nasledujúcej sezóne prísť o svoje prevádzkové intervaly. To nútilo mnohé aerolínie lietať naprázdno, alebo len s pár pasažiermi na palube, čím len vypúšťali zbytočné emisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices