Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Prijímané opatrenia musia pomáhať aj občanom ohrozeným chudobou

Poslanci Európskeho parlamentu sa v rámci prebiehajúceho online plenárneho zasadnutia zaoberajú viacerými novými návrhmi Európskej komisie. Tie sa týkajú predovšetkým spoločného, koordinovaného úsilia Európskej únie v boji s pandémiou koronavírusu v jednotlivých členských štátoch.

Za dôležité považujem schválenie finančnej pomoci pre zdravotnícky sektor vo výške troch miliárd eur. Slúžiť má napríklad na zabezpečenie zdravotníckeho materiálu, vrátane testovacích súprav,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Jedno z ďalších opatrení sa zameriava aj na pomoc pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, vrátane občanov ohrozených chudobou.Táto pomoc by v prípade potreby mohla byť použitá aj na zaistenie ochranných pomôcok, či dodávok potravín,“ uviedla europoslankyňa.

Osobitne pre Slovensko je kľúčové aj opatrenie umožňujúce väčšiu flexibilitu pri využívaní prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.Tie budú môcť byť jednoduchšie smerované na vyrovnávanie sa s medicínskymi, ale aj ekonomickými následkami pandémie koronavírusu,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices