koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament schválil trojmiliardovú finančnú pomoc pre zdravotníctvo v EÚ

Európsky parlament v schválil trojmiliardovú finančnú injekciu pre systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ. Prostriedky poputujú na pomoc lekárom a sestrám, ale aj na nákup testovacích súprav.

Financie z rozpočtu EÚ by mali priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch Únie v ich boji proti pandémii COVID-19. Najnovšia finančná injekcia by mala Únii uľahčiť nákup urgentne potrebného zdravotníckeho vybavenia vrátane masiek, respirátorov či dýchacích prístrojov, a financovať prepravu tohto vybavenia, ako aj pacientov v cezhraničných regiónoch. Peniaze by sa mali využiť aj na nábor ďalších zdravotníkov, ktorí by podľa aktuálnej potreby mohli byť vysielaní do ohnísk nákazy v celej EÚ, prípadne na pomoc členským štátom so zriaďovaním mobilných poľných nemocníc.

Prostriedky v celkovom objeme 3,08 miliárd eur budú do členských štátov z rozpočtu EÚ presmerované prostredníctvom nástroja núdzovej podpory (2,7 mld. eur) a rezervy rescEU (380 mil. eur).

Súčasťou balíka sú tiež dodatočné prostriedky na financovanie repatriačných letov (45 mil. eur) prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ďalšie zdroje pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (3,6 mil. eur), ale aj peniaze na pomoc Grécku z dôvodu zvýšených migračných tlakov (350 mil. eur) a na podporu zemetrasením zasiahnutého Albánska (100 mil. eur).

Výsledky hlasovania o jednotlivých častiach rozpočtového balíka:

  • Opravný rozpočet (DAB) č. 1/2020: schválený pomerom hlasov 599 (za): 20 (proti): 77 (zdržalo sa hlasovania)
  • Opravný rozpočet (DAB) č. 2/2020: schválený pomerom hlasov 691 (za): 4 (proti): 1 (zdržalo sa hlasovania)
  • Nariadenie meniace Viacročný finančný rámec na roky 2014-2020: schválené pomerom hlasov 464 (za): 11 (proti): 4 (zdržalo sa hlasovania)
  • Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020 – 2020/2053(BUD): schválená pomerom hlasov 603 (za): 18 (proti): 75 (zdržalo sa hlasovania)
  • Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020 – 2020/2056(BUD): schválená pomerom hlasov 665 (za): 10 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania)
  • Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: schválená pomerom hlasov 690 (za): 4 (proti): 2 (zdržalo sa hlasovania)
Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Súvislosti

Poslanci Výboru EP pre rozpočet (BUDG) koncom marca vyzvali na mobilizáciu prostriedkov z tohtoročných rozpočtových rezerv.

Európska komisia predložila v rámci komplexného súboru opatrení na podporu boja proti ochoreniu COVID-19 dva návrhy opravných rozpočtov: DAB č. 1/2020 a DAB č. 2/2020 .

Nástroj núdzovej podpory (ESI) bol vytvorený v roku 2016 ako reakcia na masívny prílev utečencov do Grécka.

Strategické zásoby zdravotníckeho vybavenia EÚ (v rámci rezervy rescEU) budú umiestnené do jedného alebo viacerých členských štátov EÚ. Tieto štáty budú zodpovedné za obstaranie zdravotníckeho vybavenia, ktoré plne preplatí Európska komisia. Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) bude zodpovedné za distribúciu vybavenia tak, aby bolo k dispozícii tam, kde bude najviac potrebné.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices