ryby
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Farmári, rybári a chovatelia rýb čelia mnohým problémom. Pomôcť by im malo viacero opatrení

EÚ v týchto časoch prijíma viaceré oparenia na pomoc farmárom a rybárom, aby mohli aj naďalej dodávať jedlo na náš stôl.

V potravinárskom reťazci si nemôžeme dovoliť žiadne výpadky. EÚ preto prijíma viaceré kroky na pomoc tým, ktorí vyrábajú naše jedlo – farmárom a rybárom.

Hlavné problémy, ktorým čelia výrobcovia jedla počas COVID-19

Omeškanie v preprave potravín sa už poradilo vyriešiť zavedením tzv. zelených pruhov, po ktorých môžu bez prekážok jazdiť vozidlá prevážajúce základné potreby, no farmári, rybári a chovatelia rýb sa v dnešnej situácii stretávajú s viacerými problémami.

So zatvorením hotelov a reštaurácii prišiel tento sektor o veľkú časť svojej klientely. Agropotravinári čelia aj nedostatku pracovnej sily. V tomto sektore totiž pracuje veľa sezónnych pracovníkov. Podľa Európskej komisie by mali byť títo ľudia považovaní za kritický personál a malo by im byť umožnené pracovať, no z pochopiteľných dôvodov dnes radšej zostávajú doma. Od ich práce závisí celá produkcia a ak sa zníži, môže to mať za následok zvýšenie cien potravín.

Pomoc pre rybárov a chovateľov v akvakultúre

Počas plenárneho zasadnutia v piatok 17. apríla poslanci prijali pomoc pre rybárov a chovateľov v akvakultúre. Problémy s logistikou v prístavoch, vysoké ceny lodnej prepravy, obchodné reštrikcie s tretími krajinami, kolaps cien, strata odbytu, menej práceschopných zamestnancov v dôsledku karantény a obavy o ich bezpečnosť sú jednými z problémov, ktorým tento sektor momentálne čelí.

Pomôcť by mu malo viacero opatrení, vrátane možností štátnej pomoci a podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Čerpanie prostriedkov z neho by malo byť v tejto situácii oveľa jednoduchšie.

Členské štáty budú mať možnosť poskytnúť pomoc rybárom, ktorí momentálne nemôžu pracovať, chovateľom v akvakultúre, ktorí boli povinní dočasne pozastaviť alebo zredukovať svoju produkciu a výrobcom potravín na dočasné uskladnenie výrobkov z rýb alebo mäkkýšov.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Ako EÚ pomáha poľnohospodárom?

Poľnohospodársky výbor EP privítal na svojej schôdzi 15. apríla plány Európskej komisie na podporu agropotravinárskeho sektora. Jeho členovia však vyzvali na cielenejšie opatrenia vrátane trhových opatrení, ako je súkromné skladovanie. Poslanci tiež žiadajú aktiváciu krízovej rezervy na pomoc farmárom s problémami, a pripomenuli, že poľnohospodárska politika EÚ bude potrebovať dostatočný dlhodobý rozpočet aj po uplynutí pandémie.

Komisia napríklad navrhuje prerozdeliť nevyužité poľnohospodárske fondy na zmierňovanie následkov krízy vo vidieckych oblastiach. Flexibilnejší a zjednodušený európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka umožní pôžičky alebo záruky za výhodných podmienok na pokrytie prevádzkových nákladov až do 200 000 EUR.

Komisia tiež navrhla znížiť počet fyzických kontrol na farmách a predĺžiť lehotu na podávanie žiadostí o priame platby a platby na rozvoj vidieka o jeden mesiac (do 15. júna 2020) a zvýšiť preddavky od polovice októbra na tieto platby.

Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, ktorí vykonávajú dôležité činnosti ako je sadenie, ošetrovanie a zber, krajiny EÚ by s nimi zaobchádzať ako s kritickými pracovníkmi, vymieňať si informácie o tom, koľko a s akými zručnosťami ich potrebujú a zabezpečovali ich plynulý prechod cez hranice.

O dac

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Bojujeme za našich farmárov. VIDEO

Tri body nášho programu výboru pre poľnohospodárstvo v Europarlamente boli o Ukrajine. O dovoze poľnohospodárskych …

Consent choices