koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európske zdravotníctvo sa ocitlo pod obrovským tlakom. EÚ mu pomôže ďalšími 3,08 miliardami eur

Peniaze, ktoré poslanci schválili, sú určené pre najviac zasiahnuté oblasti v Európe. Miestnym zdravotníckym systémom pomôžu lepšie zvládať následky pandémie.

Európske zdravotníctvo sa kvôli koronavírusu ocitlo pod obrovským tlakom. EÚ preto zmobilizovala ďalších 3,08 miliardy eur na podporu zdravotníckych systémov jednotlivých štátov. Únia ich podporuje, aby boli aj naďalej schopné poskytovať pomoc pacientom, ktorí ju potrebujú.

Iniciatíva, o ktorej rozhodli poslanci Európskeho parlamentu, zahrňuje distribúciu zdravotníckeho vybavenia a koordináciu plynulých dodávok cez štátne hranice, prioritne do najpostihnutejších regiónov Európy. Peniaze konkrétne pomôžu pri výstavbe poľných nemocníc, alebo zaplatia transporty pacientov do nemocníc s voľnou kapacitou. Ďalej tieto financie pomôžu pri nákupe zdravotníckych potrieb, ako sú respirátory, ochranné pomôcky a rúška. Počíta sa aj s tým, že časť peňazí budú môcť európske štáty použiť podľa svojich aktuálnych potrieb.

Okrem pokrytia akútnych výdavkov tieto peniaze poslúžia k vývoju efektívneho testovania v jednotlivých krajinách a podporia lekársky výskum.

Čiastka prevyšujúca 3 miliardy eur pochádza zo všetkých voľných rozpočtových zdrojov na tento rok, pričom bude rozdelená nasledovne.

  • 2,7 miliardy pôjde na Nástroj núdzovej podpory EÚ
  • 380 miliónov pôjde do systému RescEU
Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

Prispieť naviac môžu aj členské štáty. Celková suma, ktorá pôjde na pomoc zdravotníctvu, sa tak môže navýšiť vďaka nim alebo darom od ľudí či nadácií.

Nástroj núdzovej podpory EÚ
  • Ide o nástroj vytvorený v marci 2016. Aktivovať ho možno v krízových situáciách so zásadným dopadom, kde žiadny iný nástroj, ktorý má EU k dispozícii, nestačí.
  • EÚ môže vďaka nemu poskytnúť svojim členským štátom okamžitú pomoc.
  • Doplňuje núdzové opatrenia, ktoré zaviedli samotné členské štáty ako aj kroky financované z iných fondov a nástrojov EÚ.
  • V minulosti bol aktivovaný napríklad na zvládnutie prílivu utečencov do Grécka.
  • V súčasnej koronakríze Európska komisia navrhuje aktivovať ho na obdobie dvoch rokov.

Vývoj bude priebežne sledovať expertná pracovná skupina, a to v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi zdravotníckymi orgánmi a medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami. Systém sa spustí okamžite potom, ako mu udelí súhlas Európsky parlament a členské štáty.

RescEU

  • Európska rezerva vytvorená v marci 2019 ako súčasť Mechanizmu civilnej ochrany.
  • Pomáha, keď štátom nestačia ich vlastné peniaze.
  • Pôvodne zahŕňala vrtuľníky a lietadlá na hasenie požiarov. Po pandémii koronavírusu je zásobená aj zdravotníckym materiálom vrátane ventilátorov a rúšok, ktoré členským štátom dochádzajú.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices