budova
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európske spoločnosti nepočítajú s rýchlym oživením obchodu

BRATISLAVA – Európske spoločnosti nepočítajú s rýchlym oživením obchodu v pôvodnej miere. Ako ďalej vyplýva z prieskumu Deloitte, osemdesiat percent riaditeľov očakáva negatívny vplyv opatrení do konca jesene. Až tretina riaditeľov odhaduje dvojciferný percentuálny pokles tržieb v nasledujúcom polroku.

S odhadom vývoja na dlhšie obdobie rastie aj optimizmus respondentov. Polovica z nich je však presvedčených, že súčasný prepad ovplyvní ekonomiku aj v budúcom roku. Takmer tri štvrtiny spoločností sa zameriavajú na znižovanie nákladov. Rozdielny postoj však zastávajú ku kapitálovým výdavkom a k vývoju počtu zamestnancov. Kým niektoré plánujú nárast, iné spoločnosti už pristúpili k nutnej optimalizácii.

Finanční riaditelia európskych spoločností kladú veľký dôraz najmä na vysokú likviditu, alternatívne pracovné vzťahy, ale aj na nové komunikačné plány svojich spoločností. „V súčasnej situácii, keď nie je jednoduché odhadnúť trvanie rôznych obmedzení a prekážok v podnikaní, je dôležitá likvidita a flexibilita spoločností. Výrazne sa v priebehu samotného prieskumu zmenil aj podiel účastníkov, ktorí ako jednu z priorít označili získanie nových úverových liniek. Narástol štvornásobne,“ zhodnotil riaditeľ Deloitte na Slovensku Ján Bobocký.

Viac..  Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku stagnovala

Deloitte pravidelne prináša prieskumy s účasťou finančných riaditeľov, ktoré sa zameriavajú na aktuálne témy. Tohtoročný jarný prieskum sa venuje predpokladanému vplyvu pandémie COVID-19 na krátkodobé a strednodobé tržby, ako aj na protiopatrenia prijaté európskymi spoločnosťami. Do prieskumu sa zapojilo viac ako tisíc finančných riaditeľov z osemnástich krajín Európy.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices